Zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata. Już w tej chwili w stosunku do ery przedindustrialnej średnia globalna temperatura podniosła się o 0,7 º . W jaki sposób zwiększona emisja CO2 wpływa na zmiany temperatury na świecie? Jak zmiany klimatu wpływają na bioróżnorodność środowiskową i migracje? Jak rewolucja przemysłowa i nasze uzależnienie od paliw kopalnych wpływa na zachwianie naturalnego obiegu węgla w przyrodzie?

więcej 5 11 2012

Do czego potrzebujemy tzw. metali rzadkich? Jak zasoby metali wiąże się z rozwojem odnawialnych źródeł energii? Jak i gdzie odzyskuje się je i przetwarza? Jakie właściwości maja poszczególne z nich i do czego mogą być wykorzystywane? Jak dostęp do tego zasobu determinuje decyzje polityczne i gospodarcze na świecie?

więcej 5 11 2012

W jaki sposób dzikie wysypiska śmieci wpływają na leśnym ekosystem? Jak współczesna moda może być zagrożeniem dla lasu- quady, rajdy motokrosowe, przypadkowe biwaki. Czym dla osób mieszkających w mieście jest las i jakie funkcje pełnią obszary leśne w przestrzeni miejskiej? Wreszcie jak wygląda zjawisko wylesiania na świecie- co jest tego przyczyną i w jaki sposób próbuje się ratować i kontrolować wyręby lasów. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w dziale zajmującym się tematyką leśną.

więcej 5 11 2012

Ile zasobów ropy i węgla zostało nam jeszcze do wykorzystania? Porównaj oddziaływanie na środowisko różnych rodzajów energii. Przeczytaj artykuł opracowany na podstawie książki "Zrównoważona energia". Dowiesz się, jaki wpływ na otoczenie ma nie tylko spalanie ropy i gazu, ale również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wody, wiatru, słońca...).

więcej 2 02 2012

Ile wody potrzeba by przygotować twoje śniadanie? Porównaj zużycie wody w różnych częściach świata i w różnych gałęziach gospodarki. Przeczytaj artykuł Piotra Bielskiego "Susza na Podhalu". Dowiesz się, co narciarstwo ma wspólnego z suchymi studniami...

więcej 2 02 2012