Zgodnie z naturą

Proponujemy Wam zestaw ćwiczeń plenerowych z pięcioma propozycjami zajęć, które możecie relizować z dziećmi i młodzieżą poza terenem szkoły.

więcej 12 10 2015

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dla nauczycieli i nauczycielek realizujących projekt Zgodnie z Naturą

więcej 15 12 2014

Celem strategicznym projektu Zgodnie z naturą jest przeprowadzenie w temacie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej spójnych i kompleksowych działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do uczniów/czennic szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz społeczności lokalnych. 

więcej 1 09 2014