Szkoła Ucząca Się

W programie Szkoła Ucząca Się, prowadzonym od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, pracujemy z dyrekcjami i kadrą nauczycielską na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się, m.in. poprzez wprowadzanie oceniania kształtującego. W 2014/15 zorganizowaliśmy 2000 szkoleń i konferencji, w tym 650 warsztatów dla rad pedagogicznych – wzięło w nich udział 10 tys. dyrektorów i 60 tys. nauczycieli.

więcej 2 12 2014