Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Centrum Edukacji Obywatelskiej proponuje projekty edukacyjne na różnych przedmiotach - z zakresu edukacji kulturalnej, obywatelskiej i ekonomicznej, odpowiedzialności globalnej i ekologii, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - oparte na lokalnych działaniach uczniów. Aktywne, ciekawe zajęcia to skuteczna edukacja.

więcej 17 07 2014

Jak powinniśmy modernizować pracę polskich szkół? Jakie są najwłaściwsze zmiany, które pozwolą naszej oświacie się rozwijać? Na te pytania odpowiada raport firmy McKinsey & Company "Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze". Polskie wydanie przygotowano w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

więcej 26 03 2012