Mamy prawo

Edukacja prawna to wyzwanie dla całej szkoły - oto propozycje ćwiczeń, zajęć, warsztatów, które pozwolą ćwiczyć się uczniom, nauczycielom i rodzicom w korzystaniu z prawa w szkolnej codzienności.  

więcej 15 09 2015

Edukacja prawna to wyzwanie dla całej szkoły - oto propozycje ćwiczeń, zajęć, warsztatów, które pozwolą ćwiczyć się uczniom, nauczycielom i rodzicom w korzystaniu z prawa w szkolnej codzienności.  

więcej 15 09 2015

„Mamy prawo” to opracowane zgodnie z nową podstawą programową materiały do nauczania wos-u. Prezentują wiedzę w nowatorski sposób, angażując uczniów w projekty i debaty. W tym roku proopnujemy 20 szkołom systematyczne wsparcie w realizacji praktycznej edukacji prawnej w ramach projektu "STRAŻNICTWO pprofesjonalnie i trwale w służbie publicznej".

więcej 14 06 2012

Od września wchodzi w życie nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej. Przygotowujemy e-podręcznik do wos-u (poziom podstawowy) oraz materiały dydaktyczne (poziom rozszerzony).

więcej 25 04 2012

Edukacja prawna i obywatelska to dwa programy nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych jeszcze według starej podstawy programowej. Uczą o zasadach i praktyce współczesnej demokracji, korzystania z prawa oraz przygotowuje do uczestnictwa w życiu publicznym. Towarzyszą mu podręczniki: "Przewodnik młodego obywatela" oraz "Z demokracją na ty".

więcej 2 08 2011