Jak pracować w wielokulturowym środowisku szkoły? W nowym programie CEO poznawać będziemy kulturę i tradycję Romów, jednej z największych mniejszości etnicznych w Polsce.

więcej 26 06 2013

Dwanaście szkół z całej Polski przybyło do Warszawy, by wymienić się doświadczeniami i pochwalić efektami pracy w projektach. Oddziaływaliście na wszystkie moje zmysły - podsumowała szkolną prezentację kultury ludowej jedna z ekspertek.

więcej 30 11 2012

EtnoLog-zaloguj się na ludowo! to program edukacyjny, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela badają kulturę ludową swojej miejscowości, przyglądają się zanikającym już obrzędom i tradycjom. Jednocześnie uczą się jak poprzez Internet podzielić się swoimi spostrzeżeniami z uczniami z innych regionów Polski.

więcej 15 07 2011