• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Jak działa nauka?

   Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należy myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.

    

   Często, ze względu na ograniczenia czasowe wynikłe z bardzo skromnej siatki godzin i rozbudowanych treści nauczania, nie starcza czasu na uzmysłowienie uczniom zasad tworzenia wiedzy i prowadzenia badań naukowych. Podczas zajęć Szkolnych Kół Naukowych ten deficyt nauczyciele starają się nadrobić, spełniając tym samym wymagania określone przez tzw. Kompetencje kluczowe UE oraz podstawę programową.

   Jednym z zadań uczniów w Akademii uczniowskiej jest przygotowanie prezentacji dla kolegów i koleżanek  pt „Jak działa nauka? Uczniom bardzo trudno jest zapamiętać to, czego nie rozumieją. Bo jeśli czegoś nie rozumiem, to tak, jak gdyby to nie miało dla mnie żadnego sensu. Jeśli uczeń rozumie dane zagadnienie i umie je powiedzieć własnymi słowami łatwiej będzie mu je zapamiętać.

   Zgodnie z zasadą " ucząc innych, uczę siebie"!

   Poniżej znajdują prezentacje przygotowane przez uczniów.