• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   O programie Akademia uczniowska

   Projekt “Akademia Uczniowska” ma na celu znalezienie praktycznej odpowiedzi “na pytanie jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym”.

    

   Obejmuje ponad prawie 40 000 uczniów i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów. Projekt zachęca nauczycieli i uczniów do samodzielnych poszukiwań nowych rozwiązań, próbowania ich w praktyce i dzielenia się swoim doświadczeniem. Równocześnie zapewnia nauczycielom wsparcie poprzez szkolenia, kursy internetowe i doradztwo doświadczonych konsultantów.

   Zasadą przyjętą w projekcie jest objęcie nim wszystkich uczniów, nie wybranych, szczególnie uzdolnionych lub zainteresowanych tematyką.

   Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w 2009 roku i będzie trwać do 2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

   Obejmuje przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych,  matematycznych oraz umiejętności uczenia się.

    

   Przygotowaliśmy dla nauczycieli kursy internetowe: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej" prowadzone z udziałem mentorów i ekspertów.

   Kursem objętych będzie około 1300 nauczycieli.

   Ważnym elementem kursu jest szkolenie nauczycieli do organizacji wzajemnego nauczania, podczas którego gimnazjaliści zdobywają nowe umiejętności uczenia siebie i innych.

   Już w trakcie kursu nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne - Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystują poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

   Celem kursu "Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej" jest merytoryczna i organizacyjna pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad pracami projektowymi uczniów w Szkolnych Kołach Naukowych. W ramach SKN uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia planów badawczych służących rozwiązaniu interesującego ich problemu. Uczą się respektowania prawa autorskiego, prowadzenia własnej oceny uzyskanych osiągnięć.

   Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są wszyscy uczniowie niezależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracują w 12- 15 osobowych grupach. Każdy gimnazjalista weźmie udział w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne.

   W trakcie Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie:

   • Formułują pytania badawcze
   • Formułują hipotezy
   • Planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy
   • Pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu
   • Prowadzą Wzajemne Nauczanie
   • Tworzą gry edukacyjne

   Uczniowie wcielają się w rolę nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych. 

   Do dnia dzisiejszego gimnazjaliści uczestniczący w programie Akademia uczniowska przygotowali i przeprowadzili ponad 2000 doświadczeń, które następnie były prezentowane w środowisku szkolnym.