• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Organizacja wycieczki w 5 krokach

   Krok 1.
   Przeczytaj regulamin. Jeśli masz pytania, które nie są wyjaśnione w regulaminie i FAQ napisz do Koordynatora wycieczek: 

   - Justyna Rot-Mech, e-mail: justyna.rot-mech[at]ceo.org[dot]pl

   Krok 2.

   Zgłoś wycieczkę najpóźniej 20 dni roboczych przed planowanym wyjazdem:
   - Jeśli nie planujesz finansowania transportu ze środków Au - w panelu administracyjnym Au.
   - Jeśli planujesz finansowanie transportu ze środków Au - za pomocą formularza internetowego (adres formularza dla poszczególnych województw znajduje się w Regulaminie wycieczek, który otrzymali Państwo mailem) oraz w panelu administracyjnym Au.

   Koordynator wycieczek bezpośrednio otrzyma powiadomienie o Twoim zgłoszeniu.

   Krok 3.

   Koordynator wycieczek zaakceptuje twoją wycieczkę lub poprosi cię o wprowadzenie zmian.

   Krok 4.

   Gdy Koordynator wycieczek zaakceptuje wycieczkę - otrzymasz informację na swój adres mailowy.

   Krok 5.
   Po wycieczce - w ciągu 5 dni - w jednej kopercie wyślij na adres Akademii uczniowskiej:

   1. Sprawozdanie - wzór dostępny na panelu. Pamiętaj o podpisach opiekunów i dyrekcji.
   2. Listę obecności - do wydrukowania z panelu. Pamiętaj o podpisach uczniów, opiekunów i dyrekcji.
   3. Faktury. Na odwrocie faktury proszę przybić pieczątkę szkoły lub zapisać jej nazwę. Faktury wysyła do AU szkoła, jeżeli z ważnych powodów musi ją przesłać wystawca to on musi z kolei na odwrocie umieścić zapis: Akademia uczniowska oraz nazwę szkoły.
   4. Formularz zlecenia realizacji przewozu z podpisanym protokołem realizacji zlecenia. Formularz zlecenia jest przesyłany do szkoły w formie skanu przez Koordynatora wycieczek po jej zaakceptowaniu i stanowi potwierdzenie zamówienia przewozu. Po zrealizowaniu wycieczki Inicjator wycieczki oraz przewoźnik podpisują protokół realizacji zlecenia.

   Dodatkowo załącz:

   • Ksero/kopię przelewu.

   - jeżeli jakaś pozycja z budżetu wycieczki była płacona przez szkołę przelewem, to prosimy przesłać również ksero/kopię przelewu oraz pismo z prośbą o zwrot określonej kwoty, numerem konta i właścicielem konta (konto może należeć np. do rady rodziców lub osoby prywatnej).

   • Oświadczenia do celów podatkowych. Podpisane oświadczenie musi dotrzeć do biura Akademii uczniowskiej najpóźniej na 10 dni przed wycieczką.

   - jeżeli na wycieczkę w charakterze opiekuna pojechał nauczyciel, któremu należy się wynagrodzenie za opiekę w trakcie wycieczki (sprawdź w regulaminie, komu należy się wynagrodzenie) a nie należy do Akademii uczniowskiej i nie wypełniał dla nas aktualnego oświadczenia podatkowego. Prosimy o przysłanie oświadczenia do celów podatkowych. Pobierz druk

    

   WAŻNE INFORMACJE:
   Transport finansowany ze środków AU musi być realizowany przez przewoźników wskazanych przez Akademię uczniowską, którzy zostali wybrani w ramach zapytania ofertowego

    

   Na co zwracamy uwagę?

   • Bilety wstępów - zgodne z ilością uczniów na liście obecności, powiązane z podstawą programową zajęć SKN - uzupełniające wiedzę zdobywaną w AU (nie mogą to być bilety wstępu na basen, tor saneczkowy, bilety do kin na filmy nie edukacyjne).
   • Wyżywienie - zgodne z ilością uczniów na liście obecności. Kwota wyżywienia na 1 ucznia nie powinna przekroczyć 20 zł i nie może zostać w całości wydatkowana na zakup słodyczy. Na fakturze za posiłek dla uczniów muszą zostać wyszczególnione konkretne pozycje - np. zestawy obiadowe, kanapki, napoje, a nie ogólny zapis usługa gastronomiczna. Jeśli wystawca faktury się na to nie zgodzi, do faktury należy dołączyć kopię rachunku (paragonu) z wyszczególnionymi zakupionymi artykułami lub oddzielne pismo z informacją, co zostało zakupione w ramach posiłku dla uczniów.

    

   Zaznaczamy, że faktura musi być wystawiona na:

   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
   ul. Noakowskiego 10
   00-666 Warszawa
   NIP: 525-17-26-659

    

   Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: