• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Skarbiec AU: doświadczenia

   Biologia Chemia  |  Matematyka  |  Fizyka  |

    

   Eksperymenty

   Przedmiot

   Powiązanie z podstawa programową

   BIOLOGIA

    

   1. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii
   2. Budowa i funkcjonowanie komórki
   3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
   4. Ekologia
   5. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okryto zalążkowej
   6. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
   7. Stan zdrowia i choroby
   8. Genetyka
   9. Ewolucja życia
   10. Globalne i lokalne problemy środowiska

   CHEMIA

   1. Substancje i ich właściwości
   2. Wewnętrzna budowa materii
   3. Reakcje chemiczne
   4. Powietrze i inne gazy
   5. Woda i roztwory wodne
   6. Kwasy i zasady
   7. Sole
   8. Węgiel i jego związki z wodorem
   9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

   MATEMATYKA

   1. Liczby wymierne dodatnie
   2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
   3. Potęgi
   4. Pierwiastki
   5. Procenty
   6. Wyrażenia algebraiczne
   7. Równania
   8. Wykresy funkcji
   9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
   10. Figury płaskie
   11. Bryły

   FIZYKA

   1. Ruch prostoliniowy i siły
   2. Energia
   3. Właściwości materii
   4. Elektryczność
   5. Magnetyzm
   6. Ruch drgający i fale
   7. Fale elektromagnetyczne i optyka
   8. Wymagania przekrojowe