• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Akademia uczniowska

   Szkolne Koła Naukowe

   Co to jest SKN?

   SKN to Szkolne Koło Naukowe. Nauczyciel rozpoczynając kurs w Akademii uczniowskiej na platformie internetowej otrzymuje materiały merytoryczne równocześnie zbiera 12-15 osobową grupę uczniów. Z grupą tą spotyka się wciągu 12 godzin pozalekcyjnych oraz współpracuje  z nią w czasie dwóch godzin w klasie szkolnej.

      
   Kiedy należy utworzyć SKN?

   Rozpoczynając kurs Eksperymentowanie i Wzajemne Nauczanie lub Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej nauczyciel tworzy Szkolne Koło Naukowe z przedmiotu: biologia, chemia, fizyka lub matematyka. 

    

   Czy nauczyciele dwuprzedmiotowi mogą wybrać sobie przedmiot, z którego będą prowadzić SKN?

   Nauczyciele dwuprzedmiotowi - tworzą SKN zgodnie z typem kursu, w którym będzią uczestniczyć na platformie internetowej.

      
   Z ilu uczniów powinno składać się SKN?

   Szkolne Koło Naukowe powinno składać się z 12 – 15 osobowej grupy uczniów z klas, w których uczy dany nauczyciel. Mogą to być uczniowie wybrani z jednej klasy, jak i z uczniowie z różnych klas. Ważne, aby zawsze byli to uczniowie z jednego poziomu - np. zebrani z kilku klas pierwszych. Zalecamy, aby nauczyciel znając uczniów, powołał zespół tak, aby połączyć osoby z różnymi umiejętnościami i stylami pracy.

    

   Co zrobić, jeśli w szkole jest tylko 1 oddział, do którego chodzi 9 uczniów i nie można zebrać wymaganej grupy uczniów?

   W wyjątkowych sytuacjach grupa SKN może być większa lub mniejsza, ale zawsze wtedy trzeba skontakotować się z koordynatorką swojego województwa w Akademii uczniowskiej.

   Kontakt do koordynatorki

      
   Jak dobierać uczniów do Szkolnego Koła Naukowego?

   Nie należy do SKN zapraszać tylko tych najzdolniejszych uczniów z danej klasy. Program Akademia uczniowska ma objąć wszystkich uczniów niezależnie od ich zdolności.

    

   Z doświadczeń nauczycieli, którzy przeprowadzili w ubiegłych semestrach SKN: najlepiej pracuje się albo z losowo wybranymi z klasy uczniami albo wybiera się 2 - 3 zdolnych uczniów i do nich dobiera słabszych. Taki dobór często sprawia, że ci mocniejsi wspierają słabszych. Kolejni uczniowie z klasy będą tworzyli SKN-y w kolejnych semestrach i latach swojej edukacji w gimnazjum. Akademia uczniowska planuje objąć Szkolnymi Kołami Naukowymi wszystkich uczniów zgłoszonych do programu oraz zakłada, że każdy uczeń w czasie swojego pobytu w gimnazjum będzie uczestniczył w SKN dwa razy.

    

      
   Ile czasu trwa SKN?

    

   SKN to 12 spotkań trwających 45 min. na zajęciach pozalekcyjnych oraz 2 godziny w czasie zajęć lekcyjnych dla całej klasy. W trakcie jednego semestru w Szkolnym Kole Naukowym,  uczestniczy  ta sama - stała grupa uczniów. Jedno spotkanie powinno trwać godzinę lekcyjną i może odbywać się albo raz w tygodniu po 1 godzinie, albo, co 2 tygodnie po 2 godziny.

      
   Dlaczego należy podzielić grupę SKNa na 3?

   Zaproponowany podział sprawi, że każda grupa będzie składała się z 4 – 5 uczniów.  Przy takim podziale, każdy uczeń grupy będzie aktywny i każdemu zostanie przydzielone zadanie do wykonania. Trzy grupy pracują równocześnie wzajemnie uzupełniając się i korzystając z wypracowanych doświadczeń rówieśników.

      
   Jak podzielić uczniów w ramach jednego SKN?

   Zespół składający się ze wszystkich uczniów SKN (grupa od 12 do 15 uczniów) powinien zostać podzielony na 3 grupy:

    grupa 1 przygotowuje i prezentuje doświadczenie podczas zajęć SKN

    grupa 2 przygotowuje doświadczenie i prezentuje je na forum klas

    grupa 3 przygotowuje wzajemne nauczanie

   Trzy sposoby podziału na grupy SKN:

   1. Nauczyciel sam przydziela uczniów do grup.

   2. Podział na grupy dokonywany jest poprzez „wylosowanie przydziału do grupy”.

   3. Uczniowie sami tworzą grupy.

   W Akademii rekomendujemy szczególnie pierwszy sposób. Dzięki temu nauczyciel może lepiej zintegrować grupę, przełamać stereotypy, zbudować nowe więzi miedzy uczniami oparte na doświadczeniach współpracy. Umożliwia to również wzajemne korzystanie ze swoich umiejętności i wiedzy.

    

     Marta Dobrzyńska