• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Polskie szkoły

   Stwórzmy oryginalny film ze zdjęć! Razem poznajemy w praktyce podstawowe funkcje programu komputerowego PhotoStory 3 dla Windows.

   więcej 28 03 2014

   Co pociągało wielkich odkrywców do dalekich wypraw? Praca nad mapą mentalną pomoże uczniom znaleźc odpowiedź.

   więcej 24 02 2014

   Planujemy i dokładnie opisujemy wycieczkę z Kasiny Wielkiej do Łopusznej na podstawie internetowej mapy turystycznej.

   więcej 24 02 2014

   Wykorzystanie programu Logomocja na lekcji informatyki. Uczniowie piszą programy i tworzą animacje w języku programowania Logo.

   więcej 16 09 2013

   Uczniowie korzystając z różnych źródeł wiedzy, poznają ptaki występujące w najbliższej okolicy. Zarówno poznają ptaki zimujące, jak i chronione oraz uczą się je  rozpoznawać.

   więcej 16 09 2013

   Na lekcji matematyki uczniowie uczą się skracać i rozszerzać ułamki. Do tego celu wykorzystują wskazane przez nauczyciela programy edukacyjne i strony internetowe.

   więcej 16 09 2013

   Przypomnienie i utrwalenie podstawowych wiadomości i pojęć z zakresu muzyki. Praca w formie zabawy, która polegała na rozwiązaniu wierszowanych zagadek.  

   więcej 27 08 2013

   Praca na lekcji techniki z multimedialną prezentacją „Poradnik Bezpiecznych Zachowań”, przygotowaną przez Państwową Straż Pożarną.

   więcej 27 08 2013

   Zajęcia koła języka angielskiego w formie tzw. odwróconej lekcji. Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie podanych wcześniej przymiotników opisujących ludzi i przedmioty.

   więcej 23 08 2013

   Uczniowie po przypomnieniu sobie zasad pisowni wyrazów z "rz" i "ż", wykonują interaktywne ćwiczenia ortograficzne z elementami gier dydaktycznych.

   więcej 23 08 2013

   Strony