• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Materiały z kursu dla koordynatorów

   Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi dla koordynatorów pracujących na platformie w programie "Aktywna edukacja". Dowiesz się z nich od czego zacząć wprowadzanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) do efektywnego nauczania, uświadomisz sobie znaczenie dobrej współpracy zespołu TIK. Po prawej stronie w menu znajdziesz linki do materiałów z poszczególnych modułów

    

   MODUŁ I: Od czego zacząć pracę z TIK w szkole?


   MODUŁ II: Rola TIK w realizacji celów uczenia się


   W tym module dowiesz się od czego zacząć wprowadzanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) do efektywnego nauczania, uświadomisz sobie znaczenie dobrej współpracy zespołu TIK. 

   Dowiesz się: jak określać cele uczenia się uczniów, jak formułować kryteria ich osiągnięcia, jak technologia informacyjna i komunikacyjna może wspierać świadome uczenie się uczniów; nauczysz się weryfikować dobre praktyki stosowania TIK w uczeniu się uczniów.

   MODUŁ III: Rola koordynatora w prowadzeniu spotkań z nauczycielami. Sieci współpracy.


   MODUŁ IV: Wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów i w realizowaniu funkcji wychowawczej


   Poznasz przykłady dobrych praktyk TIK, nauczysz się pracować z nauczycielami ze swojej szkoły nad tworzeniem oraz zbieraniem dobrych praktyk TIK; poznasz zasady organizowania i działania sieci współpracy; poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje umiejętności przygotowania zajęć dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem TIK.

   Poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje umiejętności przygotowania zajęć dydaktycznych i wychowawczych z wykorzystaniem TIK; poznasz przykłady narzędzi TIK, które można wykorzystać w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

   MODUŁ V: Komunikacja dotycząca postępów ucznia. Wykorzystanie TIK w przekazywaniu informacji zwrotnej.


   MODUŁ VI: Narzędzia TIK w realizacji projektów edukacyjnych


   Poznasz istotę i strukturę informacji zwrotnej (IZ/ oceny kształtującej/  komentarza edukacyjnego) dla ucznia; dowiesz się, jak tworzyć pracę domową dla uczniów, aby wykorzystanie TIK nie było odtwórcze; nauczysz się tworzyć i przekazywać informację zwrotną do pracy ucznia w pakiecie Office; dowiesz się, jak przekazywać IZ uczniom oraz pozyskiwać od nich IZ za pośrednictwem wybranych narzędzi online; dowiesz się, jak przekazywać informację zwrotną o postępach uczniów do ich rodziców przy pomocy wybranych narzędzi TIK.

   Materiał merytoryczny w szóstym module kursu dotyczy głównie przybliżenia projektu edukacyjnego jako metody nauczania. Zastanowimy się wspólnie nad rolami nauczyciela – opiekuna projektu i uczniów. Przyjrzymy się przykładom projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach na różnym poziomie kształcenia, aby lepiej poznać specyfikę pracy uczniów, którzy wykorzystali tę metodę w praktyce.

   MODUŁ VII: Podsumowanie i wnioski


   DYPLOM UZNANIA DLA NAUCZYCIELI: do pobrania w formacie PDF