• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Otwarte zasoby edukacyjne

   Zasoby Internetu mają dzisiaj wielkie znaczenie. Ich twórcy nie zamieszczają w sieci publikacji dla siebie, lecz po to, by inni mogli z nich korzystać. Instytucje i organizacje powołane do wspierania edukacji, nauczyciele i sami uczniowie coraz częściej są twórcami materiałów dydaktycznych, z których można korzystać w czasie lekcji i nauki w domu w bardziej lub mniej swobodny sposób. Najwięcej swobody gwarantują Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) oraz zasoby w domenie publicznej. Warto zapoznać się z możliwościami wsparcia uczenia się uczniów za ich pomocą.

    

   Domena publiczna to ta część dóbr kultury i twórczości, co do której wygasły prawa majątkowe autora (70 lat od śmierci twórcy). Można korzystać z niej bez ograniczeń wynikających z uprawnień, jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych. Zasoby te powiększają się z początkiem każdego roku kalendarzowego. Informacje o nich publikowane są w Internecie. Na przykład lista autorów,których dzieła są w domenie publicznej od dawna i tych, które weszły do niej w ostatnich czterech latach, dostępna jest np. na stronie Koalicji Otwartej Edukacji.

    

   źródło: Print Scrn strony KOED

    

   Otwarte Zasoby Edukacyjne, OZE (ang. Open Educational Resources, OER) to ogólnodostępne materiały, z których można korzystać w dowolny sposób, włącznie z przetwarzaniem. Nie musisz pytać nikogo o zgodę, gdy ich używasz. Często mają one postać oprogramowania, kursów, podręczników, filmów, audycji, testów, map i innych.

    

   Zobacz:

   wideo stworzone przez Florida Virtual Campus dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach, źródło: Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne? Wideo.

    

    

    

   Debatę o otwieraniu zasobów w Polsce rozpoczęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zobaczcie przygotowane z tej okazji filmy: Co to są otwarte zasoby? Jakie są korzyści z ich otwierania? Filmik dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0

    

    

   Jak znaleźć materiały należące do otwartych zasobów?

   Aby dotrzeć do zasobów opublikowanych na wolnych licencjach, można posłużyć się ustawieniami zaawansowanymi niektórych wyszukiwarek. Na przykład Google wyposażona jest w mechanizm, który ułatwia filtrowanie wyników z uwzględnieniem typów licencji. Na selekcjonowanie ich pozwala także Search Creative Commons.

   Więcej przykładów zastosowania wyszukiwarek do pozyskiwania materiałów na wolnych licencjach i szczegóły ich ustawień znajdziesz w „Przewodniku po Otwartych Zasobach Edukacyjnych”. Koniecznie zajrzyj do tego opracowania, aby dowiedzieć się, co mieści katalog otwartych zasobów edukacyjnych, gdzie szukać tekstów literackich, grafiki, nut, map, podręczników, artykułów naukowych, lektur szkolnych, audiobooków, prezentacji, gier edukacyjnych, muzyki, symulacji, wykładów i wielu innych.

    

   Jak sprawdzić licencję publikacji internetowej?

   Zasoby umieszczane są na stronach internetowych na określonych licencjach. Rodzaj licencji uwidoczniony jest zazwyczaj na dole strony www. Informacje te przedstawione są za pomocą tekstu i symboli. Poniżej kilka przykładów:

    

   • Strona Centrum Edukacji Obywatelskiej:

   zapis treści: O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.

    

   • Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji

    

   • Strona Koalicji Otwartej Edukacji

    

   Nauczyciele i uczniowie często przygotowują materiały dydaktyczne z wykorzystaniem grafiki pochodzącej z Internetu. Jeśli nie upewnią się, czy jest to legalne, może się okazać, że łamią prawo autorskie. Do sprawdzenia, skąd pochodzi plik źródłowy i na jakich warunkach możesz go użyć, na przykład w prezentacji PowerPoint, przydatna jest wyszukiwarka Tin Eye. Wystarczy otworzyć stronę przeglądarki, załadować do niej z dysku komputera plik graficzny, który chcemy sprawdzić, i poczekać na wyniki.

    

    

   ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA

   Dokonaj weryfikacji dowolnej prezentacji PowerPoint, przygotowanej przez siebie, innego nauczyciela lub ucznia, pod kątem przestrzegania prawa autorskiego. Swoje spostrzeżenia i wnioski przekaż koordynatorowi, aby mógł podzielić się refleksjami na ten temat z innymi uczestnikami kursu.

    

   ZADANIE NR 3 DLA KOORDYNATORA

   Porozmawiaj z nauczycielami z zespołu TIK na temat dotychczasowej praktyki przestrzegania prawa autorskiego. Ustalcie, jak zadbacie o przestrzeganie prawa autorskiego w szkole? Zapisz te ustalenia w sprawozdaniu na platformie kursu.