• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Dobre praktyki realizacji projektów szkolnych z wykorzystaniem TIK

   Uczniowie realizując projekt edukacyjny z TIK powinni skupić się na jego celach i dobrym planowaniu, realizacji, prezentacji efektów oraz ocenie. TIK w tym procesie ma odegrać jedynie funkcję narzędzi wspierających, ułatwiających lub umożliwiających przejście przez wszystkie etapy projektu i udokumentowanie ich a także pomagających w sprawnej, efektywnej komunikacji. Projekt uczniowski z TIK jest dobrą praktyką wówczas, gdy narzędzia towarzyszą uczniom w osiąganiu celów, a nie jest nią, jeśli uczniowie odbiegają od realizacji zdefiniowanych przez siebie celów edukacyjnych, koncentrują się na korzystaniu z TIK i czynią to celem projektu . Warto zachować balans i harmonijnie łączyć różne sposoby pracy: tradycyjne i nowoczesne technologie, kierując się przy tym kryterium efektywności oraz zdrowym rozsądkiem.  

    

   Kryteria dobrego projektu z TIK

   Nauczycielom zależy na realizacji dobrych projektów, uczniom też; nikt nie chce pracować w mało wartościowym i słabym projekcie. Jak odróżnić projekt dobry od miernego? Trzeba wyznaczyć kryteria jakości, które dotyczą wszystkich etapów pracy nad projektem i dążyć do ich spełnienia.

   Wyznacznikami dobrego projektu edukacyjnego z TIK mogą być na przykład następujące kryteria: 

   • cele projektu dotyczą na przykład: podstawy programowej, programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki lub planu pracy szkoły;
   • cele określone są w formie oczekiwanych efektów dydaktycznych lub wychowawczych;
   • cele projektu zostały osiągnięte przez realizatorów (nastąpiła oczekiwana zmiana w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw);
   • wyznaczone kryteria sukcesu są zrozumiałe, konkretne, mierzalne i realistyczne;
   • harmonogram działań dostosowany jest do wieku i możliwości uczniów;
   • realistyczny czas trwania projektu, pozwala na terminowe wykonanie zadań;
   • określone są zasady współpracy w zespołach projektowych;
   • odpowiedzialność za wykonanie zadań jest podzielona między uczniów;
   • efekty projektu zostały przedstawione publicznie (odbyła się prezentacja);
   • uczniowie dokonują samooceny bieżących zadań i oceny końcowej projektu na podstawie kryteriów oceny ustalonych na etapie planowania projektu;
   • nauczyciel – opiekun pełni rolę mentora – doradcy, nie narzuca uczniom swoich pomysłów;
   • TIK towarzyszy uczniom w planowaniu, realizacji i podsumowaniu projektu;
   • najnowsze technologie używane są celowo i wspierają pracę uczniów;
   • ….. inne określone przez realizatorów projektu.

   Aby projekt uznać za dobry nie trzeba spełnić wszystkich kryteriów wymienionych powyżej . Niektóre z nich są kluczowe dla projektu, np. osiągnięcie celów, inne maja mniejsze znaczenie. Im więcej jednak kryteriów z listy powyżej zostanie osiągniętych, tym lepiej. Nie zawsze spełnienie kryteriów widoczne jest w opisie projektu, dlatego warto do oceny podchodzić z ostrożnością i opierać się na stwierdzalnych faktach, unikać ich interpretacji, domysłów i kategorycznych wniosków.

    

   Przykłady projektów edukacyjnych z TIK

   W Internecie można znaleźć wiele przykładów dobrych projektów przeprowadzonych z wykorzystaniem TIK. Polecamy przede wszystkim korzystanie z wyszukiwarek projektów tworzących Biblioteki, ale również strony organizacji pozarządowych działających głównie poprzez realizację projektów edukacyjnych i propagujących tę metodę pracy zespołowej. Tabela poniżej zawiera przykłady Bibliotek, Skarbców i pojedynczych projektów, które różnią się sposobem pracy i użytymi narzędziami TIK. Zachęcamy Cię do spaceru wirtualnego po Bibliotekach i Skarbcach Projektów. Wiele opisów projektów edukacyjnych przeprowadzonych w programie „Edukacja z Internetem (EZI)” znajduje się w poradniku załączonym do materiałów kursu.

    

    

   Zawartość

   Źródło

   Projekt: Biblioteki projektów

   http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/biblioteka-projektow-jezyk-polski (na tej stronie także dostęp do projektów z innych przedmiotów)

   Akademia uczniowska: badawcze projekty uczniowskie w Skarbcu Akademii uczniowskiej

   http://www.ceo.org.pl/pl/au/projekty/matematyka

   Edukacja z Internetem (program archiwalny – EZI): Biblioteka projektów (z wyszukiwarką projektów przedmiotowo)

   http://www.ezi.edu.pl/?id=438

    

   Szkoła z klasą 2.0: wyszukiwarka projektów

   http://szkolazklasa2zero.nq.pl/baza20/dobre_praktyki_tik?search=1&page=1&q=&el=&type=projekt&et=&h=&send=1

   Szkoła z klasą 2.0: Wideoblog ze szkoły w Chwalibogowie:

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/wideoblog-z-chwalibogowa

   Szkoła z klasą 2.0: Lekcje WF z TIK

    

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/jak-zrobic-dwutakt-czyli-wuef-20

   Szkoła z klasą 2.0: Jak to się robi na religii

    

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/jak-sie-robi-na-religii

   Szkoła z klasą 2.0: Szkoły też czatują

    

    

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/decado-czatuje-z-dyrektorem-o-moonriderze

   Szkoła z klasą 2.0: trzy ciekawe zadania TIK

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/zadania-tik-dla-wszystkich

   Dwa projekty na konkurs „Graj w dziedzictwo”

   http://www.nid.pl/idm,1294,konkurs-graj-w-dziedzictwo-linki-do-prezentacji.html

   http://www.ceo.org.pl/pl/slady/news/zwyciezcy-konkursu-graj-w-dziedzictwo

   Szkoła z klasą 2.0

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/library/moja-szkola-zastosowanie-matematyki-w-zyciu-codziennym

   Podsumowanie: film z prezentacji projektów Szkoły z klasą 2.0

   http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/festiwal-projektow-2012-film

   CEO: Młodzi Aktywiści Prezydencji

    

   http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/promujemy-nasza-gimne-podczas-polskiej-prezydencji-w-ue

   CEO: Język angielski

    

   http://www.youtube.com/watch?v=vIPP8Vs_Bfw

   http://www.youtube.com/watch?v=OnCEq7Gdx9I

   http://www.youtube.com/watch?v=o-CNFi-Z4k4

   CEO: Historia – poziom gimnazjum i liceum, ciekawy sposób pracy

   http://blogiceo.nq.pl/opowiem/2012/07/09/przy-trzepaku/

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=maoqKzbZ4O0

   http://www.youtube.com/watch?v=u4XkUWLxIyY

   http://www.youtube.com/watch?v=5aDnyJibnFI&feature=youtu.be

   CEO: Etnolog

    

   http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/%C5%9Bladami-%C5%82emk%C3%B3w-grupy-etnicznej-w-gminie-koma%C5%84cza

   CEO: Kulthurra!

    

   http://blogiceo.nq.pl/kulthurra/2013/02/06/lip-dub-w-bestwinie/

   http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/zory-fryzjer-i-fotokast

   http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/relacja-i-fotokast-z-mucharza