• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Jak oceniać przebieg i efekty projektu?

   Ocena projektu jest ważnym aktem dokonywanym w podsumowaniu pracy. Może jej podlegać zarówno proces realizacji, jak i jego efekty. Jest przeprowadzana w oparciu  o kryteria powiązane z celami projektu, ustalone w fazie planowania i może przybierać różne formy. Szczególnie cenna jest samoocena realizatorów –  indywidualna i zespołowa refleksja nad tym, co w kontekście kryteriów udało się w pełni wykonać i na jakim poziomie to nastąpiło, z czego zespół nie jest do końca zadowolony i co w przyszłości chciałby zmienić, aby następnym razem projekt był jeszcze lepszy?

    

   W dokonaniu samooceny końcowej bardzo pomocna jest samoocena wykonania poszczególnych zadań dokonywana na bieżąco i odnotowana w Karcie projektu, dlatego warto do niej powrócić. Duże znaczenie ma również informacja zwrotna nauczyciela – opiekuna projektu, w której identyfikuje on osiągnięcia uczniów, wskazuje to, czego zabrakło do pełnego sukcesu i daje wskazówki służące eliminowaniu niedociągnięć, a w przyszłości –  pozwalające zrobić widoczny postęp w uczeniu się metodą projektu.

   Praktycznymi narzędziami pomagającym w ocenie są różne  karty oceny: współpracy, zadania, projektu, samooceny itp. zawierające listę kryteriów. Mogą być one tworzone przez uczniów pod opieką nauczyciela i przyjmować różne formy. Jeśli uwzględnia dobrze skonstruowane kryteria (mierzalne, konkretne, możliwe do bezpośredniego zaobserwowania), to im prostsze narzędzie i łatwiejsze w użyciu, tym lepsze. Kilka przykładów narzędzi oceny dostępnych jest na stronie CEO. Nie są to wzorce  obowiązujące w ocenie projektu lecz propozycje, które można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

    

   Tabele oceniania - prosty sposób na ustrukturyzowanie procesu uczenia się w projekcie. Pozwalają w jasny i prosty sposób przedstawić uczniom wymagania i kryteria oceny ich pracy w projekcie. Za pomocą tabeli oceniania uczniowie mogą sprawdzać, na ile ich praca zgodna jest z wymaganiami, prosić o informację zwrotną nauczyciela oraz samodzielnie korygować swoją pracę. Zobacz:

   1. Tabela oceniania w projekcie

   Tabela oceniania w projekcie wskazuje kryteria pomagające ocenić pracę uczniów według skali od najniższego do najwyższego poziomu wykonania każdego z głównych elementów pracy (w tym: tematu projektu i rozwiązania jego problemu).

    

   2. Jak samodzielnie zbudować tabelę oceniania w projekcie

   Tabele oceny treści zadań projektu, procesu pracy zespołowej oraz prezentacji jej efektów służy wielokrotnemu sprawdzeniu pracy ucznia pod względem zastosowania się do ustalonych z góry kryteriów.

   3. Jak samemu lub wspólnie z innymi nauczycielami sprawdzać tabelę oceniania

   Musimy sprawdzić, czy tabele spełniają swoje funkcje tzn. że zawierają jasne dla uczniów kryteria i że korzystając z tabel uczniowie będą dążyli do najlepszego wykonania najważniejszych elementów projektu. 

    

   4. Tabele oceniania opracowane z uczniami 

   Fakt, że uczniowie od początku znają zawarte w tabeli kryteria dobrze wykonanej pracy w projekcie, pomaga im lepiej rozumieć oraz podobnie interpretować oczekiwania nauczyciela.

   5. Przykłady tabel

   Przykłady tabel z następujacych kategorii: zdolność pracy zespołowej i badawczej, zdolność krytycznego myślenia, ocena wygłoszonej prezentacji.

      

    

    

   Formą oceny dorobku projektowego uczniów jest także publiczna prezentacja. Na jej podstawie może być dokonana także ocena zewnętrzna. Nie polecamy  natomiast oceniania pracy w projekcie za pomocą stopni szkolnych. Trudno w ten sposób adekwatnie ocenić wszystkie obszary aktywności uczniów i równocześnie efekty – wiedzę merytoryczną, umiejętności, postawy, współpracę, zaangażowanie, wkład pracy proporcjonalnie do możliwości, pracę indywidualną w działaniu zespołowym etc. Różnice w pracy całego zespołu i jego poszczególnych członków mogą być tak duże, że ocena w skali stopni szkolnych często budzi u uczniów poczucie niesprawiedliwości i sprzyja rywalizacji.