• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Jak przygotować lekcję z TIK?

   Zacznij przygotowanie lekcji od podstawy programowej lub od opracowanego na jej podstawie własnego planu nauczania dla danej klasy. Nie zaczynaj przygotowania lekcji od tego, że znasz fajne narzędzie TIK i przydałoby się je jakoś wykorzystać.

   Kłopoty mogą wyniknąć także, gdy tworzysz scenariusz zajęć z TIK, bo masz taki obowiązek jako nauczyciel uczestniczący w programie rządowym „Cyfrowa szkoła”. Podobne podejście sprawia, że w małym stopniu angażujemy swój potencjał a nasze działanie często ogranicza się do incydentu. Uczniowie lubią lekcje z komputerem. Warto to wykorzystać częściej i podawać cel użycia danego oprogramowania, aby łatwiej mogli zrozumieć, czemu ma służyć TIK, jak również poznawać relacje między uczeniem się a celowym i świadomym zastosowaniem odpowiednich narzędzi. My, nauczyciele chcielibyśmy przygotować uczniów (i siebie) do tego, aby w konkretnej potrzebie wyciągnąć z wachlarza znanych sobie narzędzi to, które jest najbardziej odpowiednie dla realizacji naszego celu. Jak tego dokonać?

   Kiedy już wiesz, jaki temat lekcji będziesz realizować:

   • określ cele uczenia się dla uczniów i sformułuj je w języku dla nich zrozumiałym;
   • sformułuj kryteria sukcesu dla każdego celu tak, aby były konkretne, jednoznaczne i mierzalne (możliwe do zaobserwowania) oraz aby były dowodami, że osiągnęli cele uczenia się;
   • zastanów się nad tym, jaka dotychczasowa wiedza oraz umiejętności będą potrzebne uczniom do osiągnięcia zakładanych celów;
   • zaplanuj sposoby osiągnięcia celów, drogę uczenia się, jaką mają przejść uczniowie w czasie lekcji;
   • pomyśl o specyfice, rodzaju narzędzi TIK, które mogłyby ułatwić przejście uczniom drogi służącej realizacji celów. Określ cele wykorzystania tych narzędzi TIK; zastanów się, czy jest to najlepszy, najefektywniejszy sposób pracy uczniów, jaki możesz zastosować. Więcej informacji o doborze narzędzi znajdziesz w kolejnym rozdziale;
   • przemyśl i ustal ostateczne aktywności dla uczniów oraz narzędzia TIK, które będą wykorzystane w czasie lekcji/ podczas pracy w domu (na przykład, aby uczniowie samodzielnie przygotowali się do zajęć, korzystając z poleconych przez ciebie stron internetowych narzędzi i materiałów, które w tym celu przygotujesz);
   • uwzględnij podsumowanie lekcji i zapytaj uczniów, czego się nauczyli. Jeśli wymienią to, co było zawarte w celach lekcji, będzie znaczyło, że TIK wspierała ten proces. Zwróć uwagę, czy dla uczniów uczenie się obsługi narzędzia TIK nie stało się głównym celem zajęć Twojego przedmiotu;
   • wypełnij dla siebie skrócony formularz konspektu lekcji (znajdziesz go w materiałach modułu III);
   • przeprowadź lekcję zgodnie z zaplanowanym tokiem.

    

   Po przeprowadzonych zajęciach zastanów się, jak przebiegała praca uczniów i jakie były jej efekty. Jeszcze raz wróć myślami do lekcji i oceń, na ile uczniowie osiągnęli zakładane cele uczenia się, co pomagało im w uczeniu się, a co utrudniało ten proces (jeśli takie elementy zauważyłaś/ zauważyłeś). Rozważ, co możesz zmienić następnym razem, aby uczenie się uczniów przebiegało lepiej i było skuteczniejsze.

   Z czasem, gdy zechcesz wymienić doświadczenie oraz doskonalić swój warsztat pracy i masz taką możliwość, możesz zaprosić na swoją lekcję zaprzyjaźnione osoby i poprosić je o obserwacje pracę uczniów; poszukanie dowodów, że w czasie lekcji istnieje proces uczenia się, że uczniowie nabywają nowej wiedzy i opanowują nowe lub doskonalą już posiadane umiejętności. Taki zewnętrzny obserwator może dostarczyć wielu ważnych informacji o tym, w jaki sposób wspierasz uczenie się uczniów, jak również wypowiedzieć się na temat efektywności wykorzystania TIK. Po zakończonej lekcji możecie ją wspólnie omówić. Obserwator przedstawi Ci fakty, które zaobserwował i pomoże wyciągnąć ważne wnioski dla dobrej praktyki. Możesz je wykorzystać podczas planowania i prowadzenia kolejnych zajęć z uczniami.

   Po przeprowadzeniu lekcji dokonaj samooceny użycia TIK (lub poproś o to obserwatora). Weź pod uwagę kryteria dobrej praktyki TIK podane w poprzednim rozdziale. Jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoja praktyka TIK spełnia wybrane (lub wszystkie) kryteria, możesz uznać ją za dobrą praktykę TIK. Opisz ją w formularzu dobrej praktyki i prześlij do koordynatora.