• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Jak sprawdzić, czy uczniowie osiągnęli cele uczenia się?

   Uczniowie dostarczają nauczycielowi dowody osiągnięcia celów uczenia się, kiedy prezentują swoją wiedzę i stosują umiejętności. Nauczyciele mogą wykorzystywać różne narzędzia TIK, aby przeprowadzić z uczniami ćwiczenia i sprawdzić umiejętności uczniów w klasie lub w domu. Większość opracowuje karty pracy, ćwiczenia i sprawdziany wykorzystując edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne pakietów biurowych (np. Office lub OpenOffice), następnie je drukuje i daje do wypełnienia uczniom. Coraz bardziej są znane i cenione narzędzia umożliwiające wykonywanie zadań przez uczniów z wykorzystaniem komputera. Mogą to być:

    

   • zadania zawarte w plikach przesyłanych uczniom drogą internetową – uczeń wykonuje zadanie i odsyła je nauczycielowi do sprawdzenia pocztą e-mail;
   • uczniowie wykonują w klasie ćwiczenia, wykorzystując oprogramowanie tablicy interaktywnej;
   • uczniowie rozwiązują zadania zamieszczone przez nauczyciela na platformie edukacyjnej, z której korzysta szkoła, np. Nauczyciel.pl, Scholaris, Moodle, Librus itp.;
   • nauczyciel zamieszcza zadania dla uczniów na blogu edukacyjnym lub na stronie internetowej szkoły w dziale dla uczniów;
   • uczniowie rozwiązują zadania tekstowe przygotowane przez nauczyciela, np. w serwisie Moje-Ankiety.pl lub Ankietka.pl.

    

   Przy tworzeniu ankiet w ramach ćwiczeń lub zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów pomocne są serwisy: Moje – ankiety i Ankietka.pl. Nauczyciel może skorzystać w obu przypadkach z bezpłatnych wersji (konto Standard), aby opracować pytania. Możliwości tworzenia ankiet przedstawione zostały na stronach serwisów: http://moje-ankiety.pl/porownanie-konthttp://www.ankietka.pl/mozliwosci-serwisu. Znajdziesz tam również pomoc w tworzeniu ankiet: http://moje-ankiety.pl/menu/menuid-8/pomoc.html i http://www.ankietka.pl/prezentacja-serwisu-ankietkapl.

    

   Do zaawansowanych narzędzi TIK, przydatnych do monitorowania online wiedzy uczniów, należą platformy edukacyjne. Umożliwiają one gromadzenie materiałów edukacyjnych, organizowanie w lekcje i kursy oraz udostępnianie ich odbiorcom przez Internet. Niestety często są one płatne, należy wykupić licencję, aby uzyskać do nich dostęp i móc korzystać z zasobów.

   Nie wszystkie szkoły dysponują możliwością korzystania z płatnej platformy edukacyjnej. Jednym z alternatywnych rozwiązań są bezpłatne narzędzia, umożliwiające wspólną pracę wielu osób „w chmurze” w czasie rzeczywistym – na przykład ogólnie dostępne Dokumenty Google.

   Dostęp do plików zapisanych na wirtualnym dysku można uzyskad przez Internet. Niektóre czynności można wykonywać offline – bez połączenia internetowego. Usługi oferowane w Dokumentach Google to:

    

   • edytor tekstu (działa podobnie jak MS Word lub OpenOffice Writer),
   • arkusz kalkulacyjny (działa podobnie jak MS Excel lub OpenOffice Calc),
   • prezentacje (działa podobnie jak MS PowerPoint lub OpenOffice Impress),
   • rysunki – prosty edytor graficzny, o podobnych funkcjonalnościach do programu Paint.

    

   Praca w Dokumentach Google jest możliwa, gdy posiadamy konto Google, jesteśmy właścicielem konta jednej z usług np. Gmail oraz uruchomiliśmy opcję „Dysk Google”. Dokumenty utworzone na dysku własnego komputera można zaimportowad do Dokumentów Google, aby pracować nad nimi i udostępnić je innym osobom przez Internet – nauczycielom lub uczniom. Nauczyciel może utworzyć wirtualną klasę, w której uczniowie na przykład pracują nad projektem edukacyjnym, współpracują ze sobą i otrzymują od nauczyciela informację zwrotną w postaci komentarzy. Grupy uczniów mogą w tym samym czasie pracować, wykonując zadanie w arkuszu kalkulacyjnym albo tworząc grafikę. Tego typu praca jest znakomitym zajęciem dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej, gdyż mogą wykonywać zadanie samodzielnie, albo z udziałem nauczyciela.

    

   Funkcje Dokumentów Google:

   • przekształcanie plików na format Dokumentów Google,
   • formatowanie treści dokumentów,
   • przyznawanie innym użytkownikom uprawnień do edycji, komentowania i wyświetlania,
   • prowadzenie rozmów na czacie ze współpracownikami,
   • zapisywanie automatyczne historii zmian wprowadzanych do dokumentów oraz przywracanie dowolnej ich wersji,
   • tłumaczenie dokumentów na różne języki,
   • wysyłanie dokumentów do innych osób w postaci załączników do e-maili.

    

   Samouczki do Dokumentów Google, Prezentacji Google znajdują się na platformie kursu naszego programu. Warto korzystać także z pomocy oficjalnej Google na stronach internetowych: