• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Kompetencje nauczycieli i zespół TIK w szkole

   Wprowadzenie do szkoły nowoczesnego sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz wykorzystanie go do wspierania efektywnych metod nauczania, wymusza zaangażowanie nauczycieli w podnoszenie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Niektórzy z nas nie czują się pewnie w stosowaniu narzędzi TIK w nauczaniu. Wiele nieuzasadnionych lęków ma swoje źródło w słabej wierze we własne możliwości i w obawie skompromitowania się przed uczniami, gdy brakuje potrzebnych umiejętności. To normalne, że są ludzie, którzy wiedzą więcej w jakiejś dziedzinie niż ty, twoja koleżanka lub kolega. To normalne, że wielu potrafi zrobić rzeczy, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem. Nikt nie wie wszystkiego, ale grupa potrafi o wiele więcej niż każdy jej członek z osobna, jest więc największym zasobem edukacyjnym szkoły o bardzo dużych możliwościach. Potencjał grupy nie jest prostą sumą wiedzy i umiejętności poszczególnych osób. Zintegrowany zespół jest bardziej efektywny, gdyż może budować w drodze dyskusji, wiązać ze sobą i rozwijać praktyczne doświadczenia wszystkich członków, dzielić zadania i pobudzać do głębokiej refleksji oraz tworzyć pomysły i odkrywać nowe możliwości pracy nad złożonymi problemami. Są to wystarczające powody, aby stworzyć zespół TIK w szkole i współdziałać w grupie nauczycieli w zakresie współdecydowania, koordynacji i współpracy.

   Budowanie sprawnie działającego zespołu TIK w szkole jest sprawą wszystkich jego członków. Koordynator ma jednak odegrać w tym procesie szczególną rolę.

   W skład zespołu TIK wchodzą pozostali nauczyciele ze szkoły zapisanej do programu Cyfrowa Szkoła. Koordynator jest liderem organizacyjnym. Nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania i wiedzieć, jak rozwiązać każdą trudność – to zadania dla całego zespołu. Ważne, żeby nauczyciele mieli stworzoną przestrzeń do wspólnej dyskusji oraz działania.

   Nie ma dobrej pracy zespołu TIK bez sprawnej komunikacji. Szybki przepływ informacji jest niezbędny w wykonywaniu zadań, oszczędza czas. Technologia i narzędzia TIK są bardzo pomocne w przekazywaniu informacji i w pracy online podczas planowania lub wykonywania zadań.

    

   Zobacz koniecznie:

   Polecamy dwa artykuły pomocnicze, które dostarczają porcję wiedzy na temat włączania TIK do praktyki szkolnej. Zostały one przygotowane przez ekspertów i pochodzą one z bazy wiedzy Szkoły z klasą 2.0 – programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą.   1. Marcin Paks, TIK w szkole – jak pokonać technofobię?

   2. Andrzej Grzybowski, Klasa laptopowa – jak przygotować szkołę?