• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Jak poznać, że użycie TIK na lekcji było celowe

   Odpowiedzi na to pytanie można udzielić, gdy możliwe jest porównanie efektów uczenia się z wykorzystaniem TIK z efektami uczenia się bez użycia TIK. Można uznać następujące kryteria takiej oceny. Uczniowie:

   • byli skoncentrowani na celach uczenia się, a nie na obsłudze narzędzi TIK,
   • szybciej osiągnęli cele uczenia się, niż bez wykorzystania TIK,
   • więcej się nauczyli (wiedza, świadomość i umiejętności),
   • potrzebowali mniej czasu na opanowanie tych samych umiejętności niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania,
   • byli bardziej zaangażowani w uczenie się, aktywni.

    

   Warto porównywać efekty wcześniej stosowanych metod tradycyjnych z zastosowaniem TIK. Takie praktyki, gdzie efekty z zastosowaniem TIK będą większe, uznamy za dobre. Jeśli w ocenie nauczyciela, efektywność wykorzystania TIK jest bardzo niska, warto poznać przyczyny tej sytuacji. Być może uczniowie lub nauczyciel nie są gotowi do wykorzystania TIK ze względu na brak potrzebnych umiejętności, wystąpiły trudności techniczne (włączenie automatycznych aktualizacji na komputerach, brak współpracy między urządzeniami IT itp.), organizacja lekcji lub logistyka wydłużała czas realizacji zadań (np. uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy interaktywnej, aby przeciągnąć jakiś element w ćwiczeniu) i wiele innych. Naprawdę warto dobrze przemyśleć cel oraz sposób użycia TIK i zawsze tak dobierać trudność, rodzaj zadań i adekwatne narzędzie, aby potencjalnie zapewnić uczniom sukces edukacyjny – osiągnięcie celów uczenia się.

    

   Jeśli masz duże doświadczenie w stosowaniu TIK i chcesz podzielić się osobistym doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole i kursie, możesz swój pomysł dobrej praktyki umieścić w szablonie. Dobra praktyka nauczycielska stosowania TIK powinna pokazywać celowe użycie technologii i jej wpływ na osiągnięcie celów uczenia się uczniów. Najlepsze opisy dobrych praktyk będziemy popularyzować na stronie internetowej projektu.