• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Praca zespołu TIK z uczniami

   Znasz już potencjał i zasoby zespołu TIK. Praca z uczniami będzie szła sprawniej, jeśli każdy nauczyciel będzie miał wiedzę na temat ich umiejętności „informatycznych”. Pora więc je rozpoznać. Większość z uczniów albo odbywa zajęcia komputerowe, albo wkrótce do nich przystąpi lub korzysta z nich poza szkołą. Istotne dla planowania zajęć z wykorzystaniem TIK będzie wiedza o tym:

   • Jakim oprogramowaniem potrafią posługiwać się uczniowie?
   • Jakie materiały w wersji elektronicznej przygotowują do uczenia się? Z jaką częstotliwością to robią?
   • W jaki sposób wykorzystują nowe technologie poza klasą szkolną?

    

   Nauczyciele mogą ją zdobyć w wybrany sposób, na przykład spośród następujących:

   • porozmawiać z uczniami i dowiedzieć się od nich, jakie urządzenia z zakresu TIK potrafią obsługiwać, np. aparat cyfrowy, kamerę, telefon, tablet, smartfon, dyktafon, laptop czy netbook, tablicę interaktywną. Jakie programy komputerowe (poza grami) najczęściej wykorzystują i do czego? Co potrafią wykonać za pomocą tego oprogramowania?
   • opracować z klasą listę urządzeń służących zbieraniu, utrwalaniu, przetwarzaniu i prezentowaniu danych, którymi uczniowie sprawnie się posługują (przynajmniej kilkoro z klasy);
   • skonstruować jakieś narzędzie badawcze, np. kwestionariusz ankiety lub wywiadu i za pomocą tego narzędzia rozpoznać umiejętności uczniów dotyczące TIK;
   • dowiedzieć się od nauczyciela informatyki, czego uczniowie do tej pory się nauczyli na temat obsługi komputera i na ile potrafią korzystać z dostępnego oprogramowania?
   • obserwować uczniów w pracowni komputerowej w czasie zajęć z informatyki albo na zajęciach pozalekcyjnych, aby poznać ich sprawność posługiwania się komputerem;
   • wykorzystać inny, własny pomysł na poznanie umiejętności uczniów.

    

   Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą wam zorientować się, czego możecie wymagać od uczniów, gdy podejmiecie z nimi pracę, w której konieczne będzie posługiwanie się TIK. Dzięki temu będzie wam łatwiej przewidzieć, ile czasu potrzebują uczniowie na zadania, które wykonują w klasie lub w domu z wykorzystaniem TIK. Szacowanie czasu, adekwatnie do planowanego zadania, jest jednym z warunków osiągnięcia celów edukacyjnych określonych przez nauczyciela.

    

   ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA:

   Dowiedz się, jakie umiejętności posiadają twoi uczniowie w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i w jaki sposób je wykorzystują w uczeniu się:

   • Jakie materiały przygotowują do lekcji stosując TIK?
   • Jakie programy wykorzystują najczęściej podczas nauki w szkole i w domu?
   • Jakie prace domowe wykonali za pomocą komputera – na twoje lekcje, na zajęcia z innych przedmiotów/zajęcia pozalekcyjne?

    

   Opracowanie w oparciu o fragment materiału z kursu CEO Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela w programie Nauczycielska Akademia Internetowa N@I