• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Prawo autorskie. Licencje

   Korzystanie z cudzej własności wymaga jej kupienia lub pozwolenia właściciela. Ten oczywisty fakt, obowiązujący w świecie rzeczy materialnych, ma również zastosowanie do własności intelektualnej.

   Twórcą jest podmiot, który stworzył utwór, może to być jedna osoba, zespół lub osoba prawna, np. pracodawca twórcy utworu. Wytwory działalności twórczej o indywidualnym charakterze chronione są prawem międzynarodowym. W naszym kraju zasady korzystania z wytworów działalności reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   W akcie tym czytamy: „W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

   1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)

   2) plastyczne

   3) fotograficzne

   4) lutnicze

   5) wzornictwa przemysłowego

   6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

   7) muzyczne i słowno-muzyczne,

   8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

   9) audiowizualne (w tym filmowe).   Jak widać wiele zasobów internetowych należy do tej grupy wytworów. Znacząca ich część opatrzona jest znakiem © „copyright”, co oznacza, że po odnalezieniu ich za pomocą wyszukiwarki, możesz je tylko przeczytać, obejrzeć lub wysłuchać.

    

   Autor ma prawo do ochrony jego więzi z utworem, na przykład do oznaczania utworu własnym nazwiskiem (prawo autorskie osobiste) oraz do korzystania z niego i rozporządzania nim, a także do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu (prawo autorskie i majątkowe). Ma także prawo zrzec się niektórych praw do utworu lub przekazać je innym osobom lub instytucjom. Prawo osobiste do utworu jest niezbywalne, nie można nikomu go przekazać ani się zrzec. Prawo majątkowe można przenosić na inne osoby fizyczne lub prawne albo poprzez udzielenie licencji, zezwolić innym na korzystanie z utworu, samemu zachowując do niego prawo.

   Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z przystępnego opracowania, zamieszczonego na stronie Koalicji Otwartej Edukacji i udostępnionego na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY)

   Część zasobów jest opublikowanych w sieci na licencjach Creative Commons (CC). Pozwalają one określić warunki, na jakich inni mogą skorzystać z prawa do kopiowania utworu, do tworzenia na jego podstawie kolejnych utworów (tzw. utworów zależnych), prawa do rozprowadzania utworu lub uzyskiwania z tego korzyści majątkowej.

    

   Zobacz koniecznie:

   1. Prawa autorskie i korzystanie ze źródeł

   2. Plakat o licencjach CC opracowany w komiksowy sposób przez grafika i plakacistę Piotra Chuchlę

   3. Poradnik „Nie bądź piratem, dziel się ze światem”

   4. Pomoc w dobraniu odpowiedniej licencji CC do materiałów edukacyjnych, które tworzysz