• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Projekt jako metoda nauczania i uczenia się

   Historia projektu edukacyjnego sięga końca XVI wieku a korzenie tej metody nauczania odnajdujemy we włoskiej akademii nauk w Rzymie (Accademia Nazionale di San Luca). W Polsce po raz pierwszy projekt pojawił się jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale do czasu przemian ustrojowych miał charakter pionierski.

    

   Od 1989 roku metodę projektu rozpowszechnia Centrum Edukacji Obywatelskiej i odtąd następuje jej prawdziwy rozkwit w naszym kraju. Coraz więcej szkół i nauczycieli dostrzega zalety projektu edukacyjnego i włącza go do praktyki. Uczniowie realizujący projekty na długo zapamiętują je, jako swoje niezwykłe i uczące doświadczenia szkolne.

   Projekt edukacyjny jest metodą kształcenia polegającą na działaniu zespołu uczniów, którzy samodzielnie planują, realizują działania i oceniają ich rezultaty . Punktem wyjścia projektu jest najczęściej sytuacja problemowa napotkana w życiu szkolnym  lub pozaszkolnym, potrzeba podjęcia jakiejś inicjatywy albo  zamiar wykonania konkretnego zadania. Realizacja projektu zmierza do osiągnięcia celów określonych dla danego projektu, w szczególności do rozwiązania problemu. Metodę projektu można stosować zarówno przy realizacji treści podstawy programowej, jak również poza nią. 

    

   W edukacji szkolnej uczniowie realizują najczęściej dwa typy projektów: badawcze i zadaniowe.

   1. Projekt badawczy – może mieć charakter praktyczny lub intelektualny. Polega na poszukiwaniu odpowiedzi na otwarte pytanie (pozwalające na stawianie różnych hipotez) poprzez szeroko rozumiane badanie doświadczalne, w drodze analizy krytycznej zebranych informacji i sprawdzania postawionych hipotez.  Przykłady  tematów – problemów rozwiązywanych dzięki przeprowadzonym projektom badawczym:

   • Jak porównywać ułamki zwykłe?
   • Ile przekątnych ma czterdziestokąt?
   • Od czego zależy siła tarcia i oporu?
   • Jak zmieniła się nasza miejscowość przez ostatnie 20 lat?
   • Co wpływa na rozpuszczanie się różnych substancji w wodzie?
   • Dlaczego nie zawsze rozumiemy regionalną gwarę?
   • Które zawody wymierają i dlaczego?
   • Jakie czynniki są niezbędne do kiełkowania nasion?
   • Jak pracuje nasze serce w różnych warunkach?
   • Co jest ulubionym pokarmem rybek w naszym akwarium?

   2. Projekt zadaniowy – polega na praktycznych działaniach uczniów, wykonaniu konkretnego zadania odpowiadającego na określone potrzeby. Przykłady:

   • Uczymy naszych najmłodszych kolegów znaków drogowych.
   • Nasze ulubione lektury – co warto przeczytać, kolego?
   • No problem = kein Problem czyli Dzień języków obcych.
   • Co o pięćdziesięciu latach istnienia naszej szkoły powiedzą liczby i procenty?
   • Przełamać bariery – integracja z uczniami ze Szkolnego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego.
   • Podróże przez wieki: Witajcie w Średniowieczu.
   • Zielony tydzień w naszej szkole.
   • Inwentaryzacja drzew i krzewów w otoczeniu szkoły.
   • Jest taki dzień ….. – Wigilia z seniorami.

    

   Dlaczego warto pracować metodą projektu ?

   Metoda projektu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uczenia się. Jej zalety wynikają  z kompleksowego i konstruktywistycznego podejścia do edukacji – nadbudowywania na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach osobistych zespołu realizatorów projektu. 
   Warto pracować tą metodą, ponieważ uczniowie:

   • zdobywają 70 – 90% wiedzy i umiejętności, gdy biorą udział w dyskusjach, modelują, odgrywają i własnoręcznie wytwarzają (E. Dale 1) , a to wszystko mieści się w projekcie;
   • stawiają cele spójne z rozwiązywanym problemem i poszukują rozwiązań problemów;
   • uczą się w działaniu, co przynosi im trwałe umiejętności;
   • zdobytą wiedzę rozumieją w szerszym kontekście;
   • nabywają wiadomości głównie w drodze rozumowania a nie zapamiętywania;
   • rozwiązują problemy związane z otaczającą rzeczywistością;
   • łączą teorię z praktyką:
   • uczą się racjonalnie planować, postępować zgodnie z planem i oceniać efekty;
   • pracują zespołowo, dzięki czemu mogą budować na potencjale całej grupy realizatorów projektu;
   • kształtują postawę aktywnego działania;
   • zyskują samodzielność, autonomię i stają się odpowiedzialni za podjęte zobowiązania;
   • wykorzystują indywidualne zdolności i zainteresowania, co zwiększa motywację do uczenia się;
   • współpracują, co wiąże się z dawaniem sobie wzajemnego wsparcia;
   • uczą się refleksji nad własną pracą i oceny efektów;
   • doskonalą komunikację i tworzą więzi;
   • budują poczucie sprawstwa;
   • …… i wiele innych

    

    

   Jak tworzyć zespoły projektowe?

   Projekt edukacyjny może być realizowany przez jeden zespół projektowy albo przez kilka zespołów uczniowskich biorących udział w projekcie zintegrowanym, w którym realizują ten sam temat, ale różne jego aspekty. Kiedy kilka zespołów uczestniczy w tym samym projekcie, sposób ich tworzenia może mieć znaczący wpływ na proces i efekty. Ważne, aby poszczególne zespoły nie rywalizowały ze sobą, ale współpracowały w osiąganiu celów projektu.

   Zasadniczo istnieją cztery sposoby tworzenia zespołów projektowych:

   • podział dokonywany przez nauczyciela,
   • samodzielny dobór członków zespołu przez uczniów,
   • losowanie,
   • różne kombinacje sposobów wymienionych wyżej.

   Każdy z tych sposobów ma zalety i słabe strony, dlatego dokonując podziału trzeba wziąć pod uwagę takie kryteria jak: cele projektu, zainteresowania uczniów, uzdolnienia, umiejętności, możliwości, a nawet stosunki w klasie. Więcej na temat tworzenia zespołów projektowych przeczytasz tutaj.

    

   1 Edgar Dale, Audiovisual Methods in Teaching, 1969