• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Przykłady dobrych praktyk

   Zanim zaczniesz tworzyć własne lekcje z wykorzystaniem TIK, zachęcamy Cię do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk TIK. Ich autorami są nauczyciele posiadający doświadczenie w stosowaniu najnowszych technologii w nauczaniu, którzy są moderatorami/ trenerami w projekcie. Dobre praktyki zostały przygotowane w formularzu do opisu dobrej praktyki. Część przykładów zamieściliśmy na stronie CEO.

   Analizując je, warto pamiętać, że warunkiem uznania praktyki za dobrą nie jest zastosowanie w nauczaniu skomplikowanych, wysoko specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie narzędzi TIK. O jakości praktyki decyduje, czy stosowanie TIK jest efektywne i przyspiesza proces uczenia się uczniów.

    

   Zastosowanie TIK jest dobrą praktyką, jeśli:

   • jest uzasadnione i prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania,
   • wspomaga lub wzbogaca tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu,
   • umożliwia i ułatwia proces uczenia się oraz osobisty rozwój ucznia,
   • wzbogaca wiedzę uczniów oraz ich motywację,
   • stwarza szansę do przekształcenia uczniów/ nauczycieli w społeczność ucząca się – zdolną do przyswajania nowej wiedzy,
   • stanowi wsparcie wysiłków nauczyciela, ułatwia jego pracę,
   • inspiruje do szukania nowy rozwiązań metodycznych oraz poprawy jakości nauczania,
   • jest możliwa do wykorzystania, a także rozwijania przez innych nauczycieli.

   Uwzględnianie tych kryteriów podczas planowania zajęć z wykorzystaniem TIK jest potrzebne i uzasadnione. Oczywiście nie trzeba spełnić ich wszystkich, aby uznać praktykę za dobrą, jednak im więcej zgromadzimy „dowodów” tego typu, tym lepiej.

    

   ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA

   • Zapoznaj się z przykładami dobrych praktyk TIK, które otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora oraz z materiałami zamieszczonymi na stronie CEO. Prześledź je pod kątem celowości wykorzystania technologii informacyjnej i wpływu TIK na realizację wymagań podstawy programowej.
   • Zastanów się, które z przedstawionych pomysłów mogłabyś/ mógłbyś powtórzyć ze swoimi uczniami. Wyciągnij wnioski dotyczące możliwości wykorzystania tych pomysłów w swojej praktyce. Przekaż je koordynatorowi mailem w ustalonym terminie tak, aby mógł je dołączyć do swojego sprawozdania.

    

   ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA

   • Przygotuj zajęcia dla uczniów, w których wykorzystasz TIK, aby zrealizować wymagania podstawy programowej albo rozwijać umiejętności uczniów związane z ich zainteresowaniami. Po przeprowadzonej lekcji sformułuj wnioski dotyczące korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zastosowania TIK na lekcji. Określ, w jakim stopniu oraz w jakim momencie lekcji zastosowanie TIK było lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych? Swoje refleksje i spostrzeżenia prześlij mailem do koordynatora.
   • Wypełnij formularz do opisu dobrej praktyki, wyślij go mailem do koordynatora w ustalonym razem z nim terminie. Wydrukuj opis i przyjdź z nim na spotkanie nauczycieli. Dobre praktyki wybrane/stworzone podczas spotkania koordynator zamieści w swoim sprawozdaniu w kursie.

    

   ZADANIE NR 3 DLA NAUCZYCIELA (dla chętnych)

   • Skorzystaj z jednego z samouczków zamieszczonych na platformie kursu (dane do logowania może udostępnić Ci koordynator) lub z katalogu opisów narzędzi na stronie CEO:
   1. Naucz się obsługi jednego z zaprezentowanych narzędzi TIK (lub wybranych jego funkcji).
   2. Zaplanuj oraz przeprowadź zajęcia z uczniami, w czasie których wykorzystasz poznane narzędzie oraz swoje umiejętności. Jeśli uznasz, że warto podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, wypełnij formularz dobrej praktyki i przyjdź z nią na spotkanie z koordynatorem. Będzie ono poświęcone wyborowi przykładów dobrej praktyki w Twojej szkole, aby je popularyzować. Wybrane opisy dobrych praktyk koordynator zamieści w swoim sprawozdaniu w kursie.