• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Regionalne sieci współpracy

   Z międzynarodowych doświadczeń we wprowadzaniu nowych technologii do nauczania wynika, że inwestowanie nawet dużych środków finansowych w nowoczesną technologię w szkołach nie przynosi spodziewanych efektów edukacyjnych, jeśli nie jest poparte innymi działaniami (M. Fulan, Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Fundacja CEO, 2012). Projekt, w  którym bierzesz udział ma rozwinąć metody nauczania w szkołach i pomóc w optymalnym wykorzystaniu TIK jako narzędzia wspierającego nowoczesne i efektywne nauczanie. W tym celu inicjujemy i wspieramy tworzenie oraz wymianę dobrych praktyk korzystania z TIK w nauczaniu, animujemy szkolne i międzyszkolne, regionalne sieci współpracy nauczycieli.

    

   Nauczyciele będą spotykali się w małych grupach co jakiś czas w ramach sieci, żeby wymieniać się dobrymi praktykami wykorzystania TIK w nauczaniu swoich przedmiotów. Będą też wypracowywać nowe praktyki i udostępniać je innym nauczycielom, między innymi poprzez stronę internetową CEO. Praca nauczycieli w małych grupach ma szansę przynieść największe korzyści. Wymiana doświadczeń, dyskusja, inspiracja i wzajemna informacja zwrotna są kluczem do upowszechnienia najlepszych profesjonalnych pomysłów.

   W ramach programu przewidziano spotkania regionalne sieci współpracy. Zaplanowano około 180 takich spotkań, w których wezmą udział koordynatorzy oraz wybrani przez nich nauczyciele (grupa nie może przekroczyć 16 osób). Każde spotkanie sieci będzie prowadził doświadczony moderator z CEO, będący także mentorem w kursie internetowym. Pomocne w przygotowaniu spotkań będą blogi sieci, stanowiące jednocześnie forum wymiany doświadczeń.