• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Spotkanie otwierające

   Jest to pierwsze spotkanie, które organizuje i prowadzi w programie koordynator. Ma ono służyć integracji zespołu, ustaleniu zasad współpracy, zbadaniu potrzeb nauczycieli, ułatwić określenie problemów, z którymi będziecie musieli się zmierzyć i doprowadzić do ustalenia planu działania zespołu.

   Powinni wziąć w nim udział wszyscy uczestnicy programu – nauczyciele i dyrektor szkoły (jako członek zespołu). Obecność dyrektora jest ważna nie tylko ze względów prestiżowych, ale głównie dlatego, że nadaje charakter formalny podjętym ustaleniom. Dyrektor jest liderem zmiany w szkole.

    

   Jak przeprowadzić spotkanie otwierające?

   Warto dobrze przygotować się do tego wydarzenia – przygotować plan spotkania i poinformować o nim wcześniej wszystkich uczestników. Najważniejszym elementem każdego spotkania zespołu będzie omówienie zadań i wspólna dyskusja oraz wypracowanie określonych „produktów”. Będzie to łatwiejsze, gdy na kilka dni przed spotkaniem koordynator podzieli się z koleżankami i kolegami materiałami, jakie otrzymał w kursie. Proponujemy przykładowy program spotkania otwierającego. Można wykorzystać go w całości, zmodyfikować lub zastosować inny, własny pomysł.

   Spotkanie otwierające:

   1. Powitanie i runda krótkich wypowiedzi uczestników o nadziejach związanych z udziałem w projekcie.

   2. Przedstawienie przez koordynatora celów spotkania, np. uczestnicy spotkania:

   • będą znali zasady współpracy w zespole nauczycieli TIK podczas udziału szkoły w projekcie,
   • rozpoznają potrzeby zespołu, dotyczące wsparcia we wprowadzaniu TIK do pracy z uczniami,
   • dowiedzą się, jakie zadania mają wykonać nauczyciele z uczniami,
   • będą znali plan działań swojego zespołu TIK na czas pierwszego modułu (opracują plan działań).

   3. Ustalenie zasad współpracy zespołu, np.:

   • mówimy we własnym imieniu, używając komunikatu „ja”,
   • dzielimy się doświadczeniami z innymi członkami zespołu,
   • wsłuchujemy się z uwagą w wypowiedzi członków zespołu,
   • decyzje podejmujemy po wspólnej dyskusji,
   • utrzymujemy efektywną i sprawną komunikację,
   • wspieramy się w wykonywaniu zadań,
   • każdy podejmuje odpowiedzialność za wykonanie zadań,
   • jesteśmy otwarci i życzliwi dla siebie,
   • uczestniczymy regularnie w spotkaniach zespołu.

   4. Sporządzenie listy potrzeb nauczycieli, dotyczących wsparcia, konieczkoniecznego do realizacji zadań w projekcie. Podział na kategorie potrzeb, których zaspokojenie:

   • zależy od szkoły,
   • zależy od CEO.

   5. Dyskusja na temat: wykorzystania posiadanych zasobów i sposobów poradzenia sobie z wybranymi trudnościami, wsparcia CEO, potrzebnego w pierwszej kolejności.

   6. Omówienie treści merytorycznych zawartych w materiałach kursu w module I. Zapoznanie nauczycieli z zadaniami do wykonania i dyskusja nad zadaniami.

   7. Ustalenie planu działania zespołu na czas trwania modułu I.

   • Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy po zapoznaniu się z materiałem modułu I? (cele sformułowane w postaci efektów, np. nauczyciele i uczniowie przestrzegają prawo autorskie, nauczyciele i uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci itd.).
   • Po czym nauczyciele i uczniowie poznają, że cele zostały osiągnięte? (w postaci konkretnych, jasno określonych i mierzalnych dowodów, np. nauczyciele i uczniowie podają dokładne źródła pochodzenia materiałów pobranych z Internetu).
   • Jakie konkretne działania podejmie koordynator i poszczególni nauczyciele?
   • Kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań?
   • Kiedy zmiany będą wprowadzane w życie?
   • Jak zostanie sprawdzone, czy wykonanie zadania zakończyło się sukcesem? (kto i w jaki sposób dokona oceny wprowadzonych zmian?).

   8. Określenie terminu i czasu trwania kolejnego spotkania.

   9. Podsumowanie spotkania (np. członkowie zespołu odpowiadają po kolei na pytanie: Co było dla mnie najważniejsze?).

    

   Produkty, jakie powinny powstać w czasie spotkania otwierającego to:

   1. Zasady współpracy w zespole TIK.

   2. Lista pytań i/ lub problemów do rozwiązania w ramach współpracy z CEO.

   3. Lista potrzeb, dotyczących realizacji zadań w projekcie, których zaspokojenie zależy:

   • od szkoły,
   • od CEO.

   4. Plan działania zespołu TIK na czas realizacji modułu I.

   Zależy nam na tym, aby plan działania zespołu TIK był konkretny i realistyczny.

    

   ZADANIE DLA KOORDYNATORA:

   Przeprowadź spotkanie otwierające ze szkolnym zespołem TIK. Osobą organizującą spotkanie, a zarazem Twoim sojusznikiem, jest dyrektor szkoły. Plan pracy zespołu TIK dołącz do swojego sprawozdania na platformie kursu.