• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Spotkanie z nauczycielami - cele i zasady

   Koordynator/koordynatorka, oprócz realizacji zadań z uczniami, pełnią także rolę pośrednika między szkołą a CEO. Z jednej strony, przekazują nauczycielom, którzy biorą udział w projekcie, materiały z kursu oraz informacje o zadaniach, które należy wykonać w szkole z uczniami. Z drugiej strony, zbierają refleksje nauczycieli związane z realizacją tych zadań oraz przykłady dobrych praktyk wypracowane w szkole, a następnie przekazujesz je do CEO.

    

   Ten typ zadań koordynatora wiąże się z potrzebą przeprowadzenia w każdym module kursu spotkania z nauczycielami. Spotkanie będzie efektywne dla biorących w nim udział nauczycieli i koordynatora, kiedy wszyscy dobrze się do niego przygotują. Warto zadać sobie pytanie kluczowe:

   Co mogę zrobić jako koordynator/koordynatorka przed spotkaniem, żeby zrealizować jego cele i przeprowadzić je sprawnie?

    

   Poniżej zamieszczamy kilka propozycji do rozważenia i wykorzystania - to wskazówki, a nie wzór postępowania. Zachęcamy do sprawdzenia naszych propozycji w praktyce, ale też do ich modyfikowania, inspirowania się nimi i wdrażania własnych pomysłów.   O czym i dlaczego warto pamiętać przez spotkaniem z nauczycielami

    

   Zachowanie/działanie koordynatora Dlaczego warto?
   • ściągnięcie materiałów z platformy kursu w pierwszych dniach rozpoczęcia modułu;
   • wstępne zapoznanie się z materiałami i zadaniami do wykonania przez koordynatora przed udostępnieniem ich nauczycielom; wysłanie materiałów z modułu nauczycielom mailem oraz udostępnienie ich w sieci (np. skrzynka gmail, zakładka na stronie internetowej szkoły)
   termin działania: zaraz po rozpoczęciu modułu
   • nauczyciele mają czas na zapoznanie się z materiałami przed przystąpieniem do wykonywania zadań z uczniami;
   • nauczyciele mają w razie wątpliwości czas na zgłoszenie pytań do koordynatora, a koordynator ma czas na ewentualne wyjaśnienie ich u swojego moderatora w kursie;
   • nauczyciele znają wcześniej swoje zadania − mogą je więc zaplanować w czasie, uwzględniając charakter i organizację pracy na swoim przedmiocie; nauczyciele uczestniczący w spotkaniu prowadzonym przez koordynatora mają pod koniec modułu zakończone i podsumowane zadania
    
    
   • przypomnienie nauczycielom o rozpoczęciu kolejnego modułu w programie za pomocą maila oraz np. poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim informacji rzucającej się w oczy (warto ustalić jedno miejsce/założyć na tablicy „kącik cyfrowej szkoły”, wykorzystywać do oznaczania nowych informacji symbole graficzne, ustalone kolory papieru);

   Informacja powinna zawierać:

   • czas trwania modułu,
   • termin, do którego w szkole powinny zostać zakończone i podsumowane zadania do wykonania z uczniami,
   • przewidywany termin spotkania z nauczycielami w bieżącym module (spotkanie powinno się odbyć w terminie późniejszym niż czas wyznaczony na wykonanie zadań w szkole),
   • informację o formie przekazania nauczycielom materiałów z kursu (można napisać np.: wczoraj rozesłałam maile z materiałami i zadaniami do wykonania w tym module – proszę sprawdźcie swoje skrzynki mailowe lub materiały z kursu udostępniłam Wam na…),
   • prośbę o potwierdzenie odebrania/ściągnięcia przez nauczyciela materiałów i ewentualne pytania z nimi związane do określonego przez koordynatora terminu.
   termin działania: zaraz po rozpoczęciu modułu
   • nauczyciele na bieżąco poznają kalendarz trwającego modułu;
   • nauczyciele mają świadomość kiedy dokładnie zostały im udostępnione materiały;
   • materiały z kursu docierają do nauczycieli szybko i są przez nich od razu odbierane;
   • w sytuacji, kiedy mail z materiałami nie dochodzi lub nie można ściągnąć materiałów z sieci, mamy czas na reakcję;
   • możliwość ustosunkowania się nauczycieli do proponowanego terminu spotkania i jego ewentualnej modyfikacji;
   • podnosi się skuteczność komunikacji pomiędzy koordynatorem a nauczycielami; koordynator ułatwia sobie organizację pracy i dalsze jej planowanie
    
    
   • przypomnienie nauczycielom kryteriów dobrych praktyk oraz formularza ich opisu
   termin działania: zaraz po rozpoczęciu modułu: razem z materiałami i zadaniami do wykonania lub jako kolejna informacja 2-3 dni po pierwszym mailu (celem uwypuklenia)
   • nauczyciele realizując lekcje z wykorzystaniem TIK, zastanawiają się od razu, co jest dobrą praktyką;
   • nauczyciele przed spotkaniem z koordynatorem wiedzą jak wypełnić formularz dobrych praktyk;
   • nauczyciele są przygotowani do dyskusji na temat dobrych praktyk;
   • nauczyciele uświadomią sobie, że odpowiedzialność za wygenerowanie dobrych praktyk ze szkoły to wspólna odpowiedzialność, a nie tylko rola, czy zadanie koordynatora;
   • wybór/ wspólne opracowanie na spotkaniu z nauczycielami dobrych praktyk, które koordynator prześle w sprawozdaniu z modułu do CEO, będzie bardziej świadome, przebiegnie sprawniej i zajmie mniej czasu
    
    
   • przypomnienie nauczycielom o zbliżającym się terminie zakończenia wykonywania zadań z uczniami (mail, informacja na tablicy ogłoszeń);
   • ponowienie prośby do nauczycieli o przekazanie koordynatorowi wypełnionych formularzy dobrych praktyk, opracowanych na podstawie przeprowadzonych przez nich zajęć z uczniami;
   • przypomnienie nauczycielom o terminie oraz godzinie spotkania, poinformowanie o orientacyjnym czasie trwania spotkania
   termin działania: tydzień przed ustalonym w szkole terminem spotkania koordynatora z nauczycielami
   • nauczyciele, gdy dostaną „sygnał przypominający”, zmotywują się i  zakończą realizację zadań z uczniami przed spotkaniem z koordynatorem;
   • nauczyciele będą mieli czas na podsumowanie zadań i refleksję własną przed spotkaniem;
   • koordynator przed spotkaniem będzie wiedział, ilu nauczycieli wykonało zadania;
   • koordynator przed spotkaniem może przejrzeć/pogrupować refleksje nauczycieli dotyczące korzyści, jakie wynieśli uczniowie z zastosowania TIK na przeprowadzonych lekcjach. W jakim stopniu oraz w jakim momencie lekcji zastosowanie TIK było lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych?; Koordynator wyjaśni ewentualne wątpliwości oraz ustali ostateczną wersję refleksji, które prześle w swoim sprawozdaniu do CEO;
   • koordynator przed spotkaniem będzie miał wgląd do opisu pomysłów proponowanych przez nauczycieli jako dobre praktyki, co ułatwi mu przygotowanie się do spotkania