• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Uświadamianie uczniom celów uczenia się z TIK

   W przypadku wykorzystania TIK, warto przedstawić uczniom cele zastosowania technologii podczas lekcji. Dobrze, aby uczniowie wiedzieli, dlaczego nauczyciel chce zastosować TIK. Warto, aby cele były w sposób widoczny przedstawione uczniom i aby towarzyszyły im w czasie nauki. Możesz ustalić z uczniami, czy przedstawisz cele na tablicy, czy je podyktujesz, czy może dasz uczniom kartkę z celami i poprosisz, aby wkleili je do zeszytu.

    

   Użycie TIK może ułatwić uczniom lub zapewnić stały kontakt wzrokowy z zapisanymi celami i kryteriami sukcesu, utrwalenie ich na przykład poprzez: eksponowanie na tablicy interaktywnej, wyświetlenie na ekranie za pomocą projektora, zanotowanie ich przez uczniów na dysku komputera osobistego, który mają do dyspozycji w klasie.

    

   Uczniowie mogą zapisywać i gromadzić cele uczenia się oraz kryteria sukcesu do kolejnych lekcji, dzięki korzystaniu z komunikacji elektronicznej. Ty możesz im to ułatwić poprzez przesyłanie do uczniów celów i kryteriów za pośrednictwem różnych narzędzi, np.: poczty e-mail, dokumentów Google (konieczne jest posiadanie konta G-mail), bloga edukacyjnego, platformy e-learningowej (jeśli korzysta z niej szkoła), strony internetowej szkoły (w dziale przedmiotowym dla uczniów), a nawet zdjęcia lub informacji na portalu społecznościowym.

   Lista możliwości jest otwarta i każdy inny pomysł, który pozwoli na skuteczne zwiększenie u uczniów świadomości celów uczenia się, może okazać się tym, który „chwyci” w twojej klasie. Są to sprawy ważne do przemyślenia, ponieważ nie zawsze wykorzystanie technologii komputerowej może okazać się najlepszym wyborem. Być może nakład pracy, włożony w obsługę urządzeń technicznych, okaże się niewspółmiernie duży w porównaniu z efektami oraz innymi możliwościami uświadamiania uczniom celów lekcji, np. przekazaniem ich ustnie lub zapisaniem na tablicy. Ty o tym decydujesz, który sposób jest celowy.

   Kiedy podasz cele uczenia się, zweryfikuj, na ile uczniowie je zrozumieli. Poproś ich, by wyrazili własnymi słowami, co mają osiągnąć w trakcie tej lekcji. Mogą np. porozmawiać o tym pół minuty w parach, a potem powiedzieć na forum klasy.

    

   Oryginalny pomysł zaproponowała nauczycielka języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej (Zofia Sołtys, szkoła podstawowa, Warszawa; materiał z kursu Lider oceniania kształtującego):

   „Ustaliliśmy, że aby realizację celów przedstawid im ciekawiej, będziemy cele zapisywad w języku ucznia na niewielkich kartonikach o proporcjach średniowiecznej cegły. Z tych cegiełek, które pod koniec zajęd ocenimy, jako zrealizowane cele, będziemy budowad zamek na ścianie z tyłu klasy. Cegiełki będzie można różnie układad, a także usuwad, jeśli dany materiał dzieciaki zapomną. Wtedy wyrwa w murze pokaże, jak ważna jest spójna wiedza. lekcje, kiedy wszyscy pracują będą zasługiwały na przywilej wprawienia okna, a nawet witrażu w zamku. Z czasem może zamieni się w rezydencję albo pałac.”