• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Wstęp

   Celem kursu dla koordynatorów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji w projekcie: Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach, który stanowi wsparcie dla projektu: Cyfrowa szkoła.

    

   Celem projektu Cyfrowa szkoła jest zaopatrzenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Projekt, w którym bierzesz udział, ma doprowadzić do tego, żeby ten sprzęt był optymalnie wykorzystany jako narzędzie techniczne, wspierające nowoczesne i efektywne metody nauczania.

   Żeby to osiągnąć, zostaną stworzone na szczeblu lokalnym (w ramach szkół, gmin, miejscowości) sieci nauczycieli danego przedmiotu, którzy będą spotykali się co jakiś czas w małych grupach, żeby wymieniać się najlepszymi praktykami nauczycielskimi z wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Będą też wypracowywać dobre praktyki oraz przekazywać je do CEO w celu udostępnienia szerszym rzeszom nauczycieli.

   Konstrukcja projektu jest oparta na międzynarodowych doświadczeniach rozwoju efektywnych systemów edukacyjnych. Z doświadczeń tych wynika, jak pisał Michael Fulan, że inwestowanie nawet największych pieniędzy w nowoczesną technologię w szkołach nie przynosi spodziewanych efektów edukacyjnych, jeżeli inwestycja ta nie jest poparta innymi działaniami. Najważniejsze z nich to wdrażanie efektywnych metod nauczania oraz angażowanie nauczycieli w proces wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz wiedzy, współtworzenia nowych rozwiązań.

   Badania firmy McKinsey&Companynad systemami edukacyjnymi i czynnikami, które wpływają na ich efektywność, wskazują, że najbardziej efektywne systemy, po etapie standaryzacji i centralizacji nauczania (czyli zbudowania solidnych fundamentów), stawiają na decentralizację procesu doskonalenia nauczycieli. A dzieje się to poprzez tworzenie małych grup nauczycielskich, które wymieniają doświadczenia, obserwują wzajemnie swoją pracę i dostarczają informacji zwrotnych, a także wypracowują nowe pomysły lub rozwiązują problemy edukacyjne. Dzięki temu mogą szybko i sprawnie reagować na nowe wyzwania w często zmieniającej się rzeczywistości.

   Rolą koordynatora będzie przekazywanie pozostałym nauczycielom ze szkoły wiedzy i materiałów uzyskanych na kursie internetowym:

   • zapoznanie ich z celami projektu oraz wsparcie w realizacji celów,
   • udostępnianie zasobów CEO (wiedzy z kursów, informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji w zakresie TIK),
   • moderowanie pracy w grupach (w miarę możliwości: prowadzenie dyskusji, wymiana doświadczeń i wiedzy, tworzenie nowych praktyk użycia TIK),
   • zbieranie i przekazywanie do CEO dobrych praktyk związanych z realizacją projektu Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach w celu ich upowszechniania.

   Koordynator współpracuje w szkolnym zespole TIK. Ponadto koordynator bierze udział w przeznaczonych dla niego konferencjach (otwierającej i regionalnych) i dwóch spotkaniach sieci współpracy koordynatorów.

    

   Wszystko to przy wsparciu ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, które ma formę kursów e-learningowych oraz udostępniania niezbędnych materiałów.

    

   1. M. Fullan, Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Fundacja CEO, 2012.

   2. M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber, Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze,Fundacja CEO 201 ; cały raport jest dostępny na stronie CEO