• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Zadawanie dobrych pytań

   Osoba stwarzająca innym przestrzeń do wymiany doświadczeń często korzysta z techniki zadawania pytań. Zadawanie pytań mających na celu pomóc innym w procesie uczenia się nosi nazwę Metody sokratycznej, od jej twórcy Sokratesa, który żył w starożytnej Grecji. Metoda sokratyczna wymaga bardzo uważnego słuchania wypowiadającej się osoby, aby móc dobrze ocenić jej wypowiedź i sformułować pytanie, które będzie pomocne, konstruktywne i niekonfrontacyjne. Oto przykłady takich pytań :

   Pytania wyjaśniające:

   • Co masz na myśli, mówiąc ______?

   • O co przede wszystkim ci chodzi?

   • Jak _____ odnosi się do _____?

   • Czy mógłbyś/mogłabyś to sformułować inaczej?

   • Czy dobrze cię zrozumiałam/łem: masz na myśli _____ czy też _____?

   • Jak to się odnosi do naszego problemu/dyskusji/sprawy?

   • Joasiu, czy mogłabyś swoimi słowami podsumować to, co powiedział Ryszard? ... Ryszard, czy to miałeś na myśli?

   • Czy mógłbyś/mogłabyś podać mi przykład?

   • Czy _____ byłoby dobrym tego przykładem?

    

   Pytania sprawdzające założenia:

   • Co zakładasz, mówiąc to?

   • Co zakłada Joasia?

   • Co innego moglibyśmy założyć?

   • Wydaje mi się, że przyjmujesz, że _____. Czy dobrze cię rozumiem?

   • Całe twoje rozumowanie opiera się na _____. Dlaczego oparłeś swoje rozumowanie na _____ zamiast na _____?

   • Wydaje mi się, że przyjmujesz, że _____. Dlaczego uważasz to za oczywiste?

   • Czy zawsze tak jest? Jak myślisz, o co chodzi w tym założeniu?

   • Dlaczego ktoś mógłby przyjąć takie założenie?

    

   Pytania badające motywy i dowody:

   • Czy mógłbyś/mogłabyś wyjaśnić nam swoje motywy?

   • Jak to się odnosi do tego przypadku?

   • Czy jest powód, aby wątpić w ten materiał dowodowy?

   • Kto jest w stanie stwierdzić, czy to prawda?

   • Jak odpowiedziałabyś/odpowiedziałbyś komuś, kto mówi, że ____?

   • Czy ktoś jeszcze ma dowody na poparcie tej tezy?

   • Jakie rozumowanie doprowadziło cię to takich wniosków?

   • Jak moglibyśmy się przekonać, że to jest prawda?

    

   Pytania na temat poglądów lub punktu widzenia:

   • Co sugerujesz, mówiąc to?

   • Czy mówiąc _____, sugerujesz, że _____?

   • Ale gdyby tak się stało, to jakie by były inne tego skutki? Dlaczego?

   • Jaki miałoby to skutek?

   • Czy tak stałoby się na pewno, czy tylko prawdopodobnie?

   • Jaka jest alternatywa?

   • Jeżeli faktem jest, że _____ oraz _____, to co jeszcze może być prawdą?

   • Jeśli założymy, że ____ jest etyczne, to co z _____?

    

   Pytania badające implikacje i konsekwencje:

   • Jak możemy to sprawdzić?

   • Co zakłada to pytanie?

   • Czy _____ sformułowałaby/sformułowałby to pytanie inaczej?

   • W jaki sposób ktoś mógłby rozwiązać tę kwestię?

   • Czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na to pytanie?

   • Czy to pytanie jest jasne? Czy je rozumiemy?

   • Czy odpowiedzieć na to pytanie jest łatwo czy trudno? Dlaczego?

   • Czy wszyscy zgadzamy się, że tak powinno brzmieć pytanie?

   • Aby odpowiedzieć na to pytanie, na jakie inne pytania trzeba przedtem znaleźć odpowiedź?

   • W jaki sposób _____ określiłaby/określiłby tę kwestię?

   • Dlaczego ta sprawa jest ważna?

   • Czy to pytanie jest najważniejsze, czy też jest jeszcze jakieś pytanie ukryte?

   • Czy widzisz ,w jaki sposób to może się odnosić do ________?

    

   Rodzaje pytań ze względu na ich funkcje1:

    

   Pytania otwarte
   Wyjaśniające lub konkretyzujące

   Funkcja: Pomagają skonkretyzować abstrakcyjne czy ogólne pojęcia.

   PrzykładCo masz na myśli, mówiąc „wszystko”? Jak byś zdefiniował/a sukces?

    
   Pytania o uzasadnienie

   Funkcja: Wydobywają powody i motywacje kryjące się za danym stanowiskiem.

   PrzykładDlaczego tak uważasz? Jakie jest uzasadnienie twoich oczekiwań?

    
   Hipotetyczne

   Funkcja: Wnoszą do rozmowy nowe pomysły, możliwości, idee.

   PrzykładZałóżmy, że zrobiłbyś to. Co się wówczas stanie? Wyobraźmy sobie przez chwilę, że mogłabyś to zrobić w dowolny sposób. Jak by to wyglądało?

    
   Stymulujące

   Funkcja: Zachęcają do zgłaszania nowych pomysłów.

   PrzykładCzy są jakieś inne sposoby, żeby rozwiązać ten problem? Gdybyś miał/a podać dwa akceptowalne rozwiązania, to co by to było?

    
   Zachęcające do udziału

   Funkcja: Pomagają w wyrażaniu potrzeb i nowych pomysłów.

   PrzykładCo o tym sądzisz? Od pewnego czasu nic nie mówisz. Co o tym myślisz?

    
   Skupiające uwagę

   Funkcja: Koncentrują uwagę na najważniejszych kwestiach.

   PrzykładI co z tym dalej można zrobić? No cóż, świetnie nam się rozmawia. Jak sądzisz, jakie stąd płyną wnioski, jeśli chodzi o konkretne decyzje? Powracając do naszego zadania polegającego na..., co myślisz na temat...?

   Pytania zamknięte
   O potwierdzenie

   Funkcja: Skłaniają do podjęcia decyzji i dania odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

   PrzykładCzy poświęciliśmy temu zagadnieniu wystarczającą ilość czasu? Czy chcesz to jeszcze sobie przemyśleć i zdecydować ostatecznie w przyszłym tygodniu? Czy dobrze rozumiem, że zgadzasz się na następujące rozwiązania?

    
   Pytania o wybór

   Funkcja: Porównują dwie lub więcej możliwości.

   WybórKtóra z tych dwóch możliwości wydaje ci się bardziej atrakcyjna? Biorąc pod uwagę wszelkie możliwe rozwiązania, w którym kierunku szłoby twoje myślenie?

    

    

   Materiał udostępniony przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP