• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Zasady korzystania z TIK: Kodeks TIK

   Przed rozpoczęciem w szkole zorganizowanych działań prowadzonych na szeroką skalę w projekcie, związanym z wdrażaniem technologii cyfrowej, warto określić zasady, jakimi będzie kierowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i dyrektor.

    

   Aby pomóc w koordynowaniu działań zespołu TIK, który wypracuje z uczniami te zasady, skorzystamy z trzyletnich doświadczeń zebranych w programie Szkoła z klasą 2.0. Materiał zamieszczony poniżej został opracowany na podstawie poradnika Szkoła z klasą 2.0 – Przewodnik po programie.

    

   Kodeks TIK w szkole ma porządkować sposób korzystania z technologii komunikacyjno - informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Powinien wyjaśnić, w jaki sposób komputer, Internet, komórka itp. mogą pomóc mądrej edukacji, a nie tylko dostarczać informacji, gotowców i ściąg. Chodzi o zdobywanie, rozwijanie i sprawdzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów, ale także o komunikację wewnątrz szkoły oraz kontakty z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi (bibliotekami, muzeami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, wyższymi uczelniami), które mogą pomóc nauczycielom i uczniom w pracy. Kodeks TIK ma być użytecznym, wykorzystywanym w szkole dokumentem, który odpowiada na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.

   Opracowania kodeksu TIK nie można powierzyć wyłącznie nauczycielom. To zadanie dla uczniów we współpracy z dorosłymi. Nauczyciele ze swoją/ swoimi klasą/ klasami mogą przygotować projekt całego kodeksu, po czym wszystkie projekty przedstawiane są innym w ogólnodostępnej formie tak, aby można było je poznać i uzgodnić wspólną wersję.
   Inny sposób ustalenia zasad kodeksu TIK: nauczyciele dzielą się dziedzinami kodeksu i w ramach tego podziału wraz z uczniami przygotowują swoje propozycje. Podobnie można podzielić pracę w klasie: zespoły uczniów mogą pracować nad całym kodeksem albo podzielić się między sobą poszczególnymi obszarami. Wspólna praca uczniów nad szkolnym kodeksem może odbywać się na godzinie wychowawczej, na lekcji informatyki lub w ramach zajęć dodatkowych czy realizacji projektu uczniowskiego. Znalezienie optymalnego rozwiązania organizacyjnego jest zadaniem zespołu TIK.

   Po wypracowaniu pierwszej wersji kodeksu, nauczyciele w ramach prowadzonych zajęć i innych aktywności obserwują, jak w codziennym życiu szkoły sprawdzają się jego reguły. W tym czasie uczniowie, nauczyciele i dyrektor mogą zgłaszać propozycje modyfikacji oraz uwzględniać je w zapisach kodeksu. Po ustaleniu zasad użytkowania TIK w szkole trzeba zastosować je w praktyce.

    

   Propozycja kodeksu TIK, podana poniżej, jest niemal wiernym powtórzeniem zasadniczych zapisów Szk 2.0 w tym zakresie i pochodzi z materiałów tego programu.

   1. Ucz i ucz się z TIK, czyli jak sensownie wykorzystać TIK w szkole i w domu dla uczenia się?

   2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie, czyli do czego i w jaki sposób wykorzystywać zasoby Internetu?

   3. Nie kradnij i nie daj się okraść, czyli jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów dostępnych w sieci?

   4. Komunikujmy się, czyli jak używać TIK do komunikacji w szkole i z rodzicami?

   5. Komputery pod ręką, czyli jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej?

   6. Bądź bezpieczny w sieci, czyli jak postępować, aby chronić swoje dane i siebie w Internecie?

   7. Naucz tego innych, czyli w jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić w zakresie TIK innych, np. swoje koleżanki i kolegów, rodziców, dziadków czy sąsiadów?

    

   Odpowiedzi na takie pytania ułożą się w Kodeks TIK i sprawią, że TIK w szkole i w domu będą użyteczne, dobrze wykorzystane i bezpieczne.
   Szkolny Kodeks TIK powinien zawierać kilka punktów, nie powinien być przeładowany. Na przykład:

   1. Uczniowie w naszej szkole nie kopiują tekstów z Internetu, udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze zaznaczają, skąd pochodzi materiał i kto jest jego autorem.

   2. Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone.

   3. Nauczyciele w naszej szkole chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie.

   4. Nauczyciele mają adresy e-mailowe przeznaczone do kontaktu z uczniami i rodzicami. Bez nadmiernej zwłoki odpowiadają na listy.

   5. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron, filmów itp. – ułatwiających uczenie się. Zapraszają uczniów do współpracy w ich wyborze.

   6. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów.

   7. Uczniowie naszej szkoły organizują i prowadzą zajęcia z TIK dla dorosłych. Uczą korzystania z Internetu chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów itd.

   8. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw, podczas „okienek” i po lekcjach, zgodnie z regulaminem. (Uwaga! Określa on m.in., kto odpowiada za jego przestrzeganie i za sprzęt).

    

    

   Opracowanie dotyczące kodeksu TIK z wykorzystaniem fragmentów publikacji pochodzącej z programu Szkoła z klasą 2.0:
   Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy Przewodnik po programie