• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Seria wydawnicza „Aktywnej edukacji”

   Szkoły uczestniczące w programie oraz uczestnicy naszych kursów otrzymują publikacje dotyczące efektywnego nauczania i uczenia się. Nie oznacza to jednak, że inni zainteresowani nie będą mogli się z nimi zapoznać – dla nich przygotowaliśmy bezpłatne e-booki w kilku popularnych formatach oraz dajemy możliwość lektury online.
   Dotychczas wydaliśmy trzy książki oraz jeden niewielki poradnik udzielania oceny rozwojowej. W planach na rok 2015 mamy jeszcze wydanie modelowych scenariuszy lekcji i dobrych praktyk dydaktycznych, które powstawały w trakcie programu.

    

   Okładka książki Uczę (się) w szkole

    

    

   Danuta Sterna
   Uczę (się) w szkole

    

   Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Autorka, była nauczycielka matematyki, od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W nowej książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami Oceniania Kształtującego (OK).

    

      

   Okładka książki Cele uczenia się

    

    

   Connie M. Moss i Susan M. Brookhart
   Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję
   przekład: Weronika Gasperczyk
    
   Autorki – amerykańskie dydaktyczki – wychodzą z założenia, że wyniki w nauce poszczególnych uczniów wychodzą od nich samych, a najlepsze efekty osiąga się wówczas, kiedy nauczyciele podchodzą do nauczania z punktu widzenia uczniów. Do tego potrzebna jest umiejętność formułowania celów lekcji w języku ucznia.

    

      

   Okładka książki Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach

    

    

   Howard Pitler, Elizabeth Hubbell i Matt Kuhn
   Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach
    
   Poradnik wykorzystywania TIK w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.
    
    
      
   Okładka książki Oceniam, ucząc
   Oceniam, ucząc. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
   praca zbiorowa pod redakcją Danuty Sterny
    
   Poradnik ten powstał z dostrzeżonej przez nas potrzeby zmiany. Ma ilustrować, jak można przekazywać uczniom ocenę ich pracy, wiedzy i osiągnięć, która pomaga się uczyć, a nie etykietuje i demotywuje, jak ma to miejsce w wypadku niewiele mówiących stopni. Wydaje nam się to szczególnie ważne w wypadku najmłodszych uczniów, dla których konsekwencje wynikające z rywalizacji i motywowania do uczenia się poprzez stopnie mogą być nieodwracalne i trwale zaważyć na ich stosunku do nauki.
   Publikacja osadza zagadnienia oceniania pomagającego się uczyć w szerszym kontekście oceniania kształującego oraz pokazuje różnorodne techniki oceniania przydatne w pracy z najmłodszymi uczniami. Wszystkie artykuły zostały napisane przez polskie nauczycielki, które chciały podzielić się swoimi sprawdzonymi rozwiązaniami.
    
    
    
   Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki
   Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna

   Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować.
   Autorki opierają się na scenariuszach lekcji i dobrych praktykach wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji pracy szkoły, powstałych w ramach programu Aktywna edukacja. Prezentujemy je w książce i na dołączonej do niej płycie. Można je także oglądać online.

   Zobacz konspekty lekcji i dobre praktyki w naszej przeglądarce!

      

    

   Polecamy lekturze

   Strony