• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Certyfikat ECDL e-Nauczyciel

   Zaświadczenia wydawane koordynatorom w programie Aktywna edukacja potwierdzają ukończenie naszego kursu e-learningowego oraz uczestnictwo w spotkaniach sieci współpracy. Nie jest to jedyny dokument poświadczający kompetenecje w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Dzięki umowie z Polskim Towarzystwem Informatycznym nasi absolwenci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty egzaminów certyfikacyjnych ECDL e-Nauczyciel.
    
    
   Czym jest Certyfikat ECDL e-Nauczyciel?
    
   Certyfikat e-Nauczyciel stanowi potwierdzenie, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, a także dba o swój dalszy rozwój w tym zakresie.
    
   Certyfikację nauczycieli w zakresie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w ich pracy prowadzą Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL Polska. Program certyfikacji, opracowany przez polskich specjalistów, uzyskał akceptację Fundacji ECDL i prawo używania znaku „Endorsed by ECDL Foundation”.
    
   Certyfikaty są częścią działań, nazywanych Programem E-Nauczyciel PTI. Są prowadzone przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i mają na celu poprawę przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel.
    
   Program oparty jest na Standardach PTI przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Opis certyfikatów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
    
   Nauczyciel legitymujący się Certyfikatem e-Nauczyciel ma wiedzę i umiejętności posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej oraz związane z technologią kompetencje personalne i społeczne.
    
    
   Proces certyfikacji
    
   Aby potwierdzić spełnienie tych wymagań nauczyciel:
   • zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
   • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.
    
   EPP e-Nauczyciel TEST

   Elementem Certyfikatu EPP e-Nauczyciel jest Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST. Polega on na rozwiązaniu w obecności egzaminatora w czasie 60 minut testu, który obejmuje trzy obszary wymagań:

   • Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
   • Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
   • Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.
    
    
   Część praktyczna egzaminu EPP e-Nauczyciel

   W ramach części praktycznej nauczyciel powinien pokazać, jak wykorzystuje TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki: e-Teczka i Prezentacja on-line. Opis obu form zaliczenia cześci praktycznej można znaleźć na stronie ECDL – https://ecdl.pl/e-nauczyciel.

    

   Ułatwienia dla absolwentów i absolwentek programu Aktywna edukacja

   Na mocy umowy między CEO a PTI, osoby, które ukończyły kurs dla koordynatorów przedmiotowych lub dla koordynatorów szkolnych w ramach naszego programu (tj. zdały sprawozdania z wykonanych zadań po wszystkich modułach kursu oraz uczestniczyły w spotkaniach sieci współpracy) mogą na podstawie zaświadczenia o ukończeniu Aktywnej edukacji zaliczyć część praktyczną certyfikatu e-Nauczyciel (za opłatą 1 zł + VAT). Nadal muszą jednak zdać płatny egzamin EPP e-Nauczyciel TEST.

    

   (FM)