• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   „Dziecko bez stopni” – koalicja edukacyjna

   Instytucje edukacyjne oraz autorytety związane ze szkolnictwem zawiązały koalicję „Dziecko bez stopni”. Jej celem ma być wprowadzenie do polskich szkół oceny pomagającej się uczyć jako podstawowego sposobu oceniania postępów w klasach I–III szkoły podstawowej.

    

    

   Działania koalicji stanowią odpowiedź na projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu tego roku. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jedną z instytucji, które zainicjowały kampanię. W ramach koalicji będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne przedstawiające korzyści z wprowadzenia oceniania bieżącego w postaci ocen pomagających się uczyć. Do poparcia proponowanych rozwiązań zachęcamy zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje.

   Podpisy pod stanowiskiem koalicji są zbierane na stronie DzieckoBezStopni.pl. Tam również znalazł się pełen tekst stanowiska wraz z uzasadnieniem, a wkrótce pojawią się kolejne materiały przybliżające zagadnienie oceny pomagającej się uczyć. Zapraszamy do obserwowania i wspierania naszych działań. Jeśli będzie nas dużo i będziemy mądrze działać, nasze postulaty zostaną spełnione i wspólnie dokonamy istotnej zmiany w polskiej szkole.

    

   STANOWISKO OSÓB I INSTYTUCJI W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY OŚWIATOWEJ I WPROWADZENIA PRZEZ NIĄ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ OCENIANIA WYŁĄCZNIE POPRZEZ DAWANIE UCZNIOM INFORMACJI POMAGAJĄCYCH SIĘ UCZYĆ

    

   Do końca 2014 roku Sejm zobowiązany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ma uchwalić zmiany w ustawie o systemie oświaty, które na wiele lat określą szkolne ramy i zasady oceniania uczniów przez nauczycieli.

   Nowe przepisy będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich uczniów, w tym szczególnie tych rozpoczynających naukę na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Dla tej grupy albo utrwalą i poszerzą zakres oceniania stopniami i ich odpowiednikami w postaci symboli, albo rozwiną i powszechnią praktykę oceniana poprzez przekazywanie dzieciom informacji, które pomagają im się uczyć.

   Oczekujemy przyjęcia przez Sejm zapisów ustawowych, które wprowadzą w nauczaniu wczesno­szkolnym zasadę bieżącego oceniania uczniów przez nauczycieli wyłącznie w postaci ocen pomagających się uczyć.

   Na takie informacje składają się przekazywane ustnie lub pisemnie w różnych momentach codzien­nego nauczania opinie nauczyciela o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien poprawić i jak ma dalej się uczyć.

    

   » przeczytaj uzasadnienie