• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   E-portfolio – opis kursu

   Kurs UCZNIOWSKIE E-PORTFOLIO przygotowuje nauczycieli do wprowadzenia na zajęciach szkolnych metody elektronicznej teczki. Uczniowie, którzy  znakomicie funkcjonują w cyfrowym świecie  mogą w stosunkowo łatwy dla nich sposób stworzyć swoje  e-portfolio dokumentujące naukę w szkole. Gromadzone w czasie rezultaty ich pracy, dostępne online dla wybranych grup osób, będą stanowiły punkt odniesienia do refleksji, motywację do zmian, ale i powód do dumy z realizacji zamierzonych celów. Cyfrowa forma portfolio pozwala na łatwy dostęp, możliwość modyfikacji treści i dostosowanie ich do potrzeb odbiorcy.

    

   Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia metody elektronicznego portfolio w klasie/na zajęciach z uczniami.

    

   Kurs rozpoczął się 1 grudnia 2014 i potrwa do maja 2015.

    

   Efekty kształcenia

   Nauczyciel:

   • planuje pracę z e-portfolio na zajęciach szkolnych,
   • wspiera uczniów tworzących e-portfolio na poziomie celów, treści i narzędzi,
   • monitoruje pracę uczniów i udziela im informacji zwrotnej,
   • ocenia pracę uczniów,
   • organizuje prezentację e-portfolio.

    

   Program kursu

   Moduł I. O kursie

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • zna cele i program kursu
   • poznał organizację pracy w kursie oraz zasady zaliczenia szkolenia
   • zapozna ł się z harmonogramem szkolenia
   • współpracuje z moderatorem oraz z  innymi uczestnikami kursu

   Zawartość modułu:

   1. Program kursu.
   2. Zasady pracy.
   3. Zasady oceniania.
   4. Harmonogram kursu.
   5. Organizacja pracy.
   6. Integracja prowadzących i uczestników szkolenia.

    

   Moduł II. Wprowadzenie do e-portfolio

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • wskazuje cechy e-portfolio,
   • definiuje cyfrowe dowody uczenia się i pomaga uczniowi je wybrać,
   • wybiera narzędzia TIK zgodne z potrzebami i możliwościami grupy,
   • wspiera uczniów przy tworzeniu i wyborze elementów e-portfolio,
   • planuje wykorzystanie e-portfolio w pracy z uczniem.

   Zawartość modułu:

   1. Definicje e-portfolio.
   2. Różnice między funkcjami i rodzajami e-portfolio.
   3. Elementy e- portfolio: dowody uczenia się.
   4. Przykłady realizacji e-portfolio w różnych narzędziach.

    

   Moduł III. Ocenianie e-portfolio

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • projektuje sposób oceny e-portfolio w swojej klasie/grupie uczniów,
   • określa kryteria oceny e-portfolio w swojej klasie/grupie uczniów,
   • wybiera elementy e-portfolio podlegające ocenie,
   • wybiera narzędzia i aplikacje pomocne w ocenie uczniów.

   Zawartość modułu:

   1. Przedmiot oceny.
   2. Kryteria oceny.
   3. Ocena wzajemna.
   4. Ocena kształtująca i sumująca.
   5. Jakość e-portfolio i jakość dowodów uczenia się.

    

   Moduł IV. Tworzenie e-portfolio

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • planuje najważniejsze składowe e-portfolio zgodnie z jego celem,
   • proponuje rozwiązania sprzyjające rozwojowi e-portfolio w klasie,
   • udziela wsparcia uczniom podczas rozwijania e-portfolio.

   Zawartość modułu:

   1. Własność e-portfolio.
   2. Tworzenie e-portfolio: produkt i proces.
   3. Organizacja pracy podczas tworzenia e-portfolio.
   4. Prawa autorskie w e-portfolio.
   5. Monitorowanie pracy .
   6. Refleksja w praktyce.

    

   Moduł V. Prezentacja e-portfolio

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • wskazuje cechy e-portfolio prezentacyjnego,
   • planuje przygotowanie e-portfolio do celów prezentacyjnych,
   • weryfikuje kryteria oceny prezentacji e-portfolio,
   • planuje organizację prezentacji e-portfolio uczniowskiego.

   Zawartość modułu:

   1. Cechy e-portfolio prezentacyjnego.
   2. Organizacja prezentacji.
   3. Narzędzia do tworzenia prezentacji.
   4. Inspiracje.

    

   Moduł VI. Podsumowanie

   Po zakończeniu modułu uczestnik kursu:

   • dostrzega różnice oraz związki między e-portfolio rozwojowym a innymi typami e-portfolio,
   • zna instytucje propagujące e-portfolio w Polsce i na świecie oraz  projekty związane z tym tematem,
   • sięga do publikacji poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie e-portfolio.

   Zawartość modułu:

   1. Wartość e-portfolio refleksyjnego (rozwojowego).
   2. E-portfolio w Polsce i na świecie.
   3. Kilka pytań na zakończenie.
   4. Źródła i publikacje, do których warto sięgnąć.