• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Edukacja obywatelska w szkole podstawowej

   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej bierze udział w międzynarodowym projekcie ENGAGE! BUILDING TOGETHER EUROPEAN LEARNING MATERIAL ON EDUCATION FOR CITIZENSHIP.

   Celem działań siedmiu organizacji z Polski, Francji, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii  i Hiszpanii jest stworzenie nowoczesnego modeulu edukacyjnego, który pomoże nauczycielom i uczniom szkół podstawowych skuteczniej osiągać cele edukacyjne w zakresie edukacji obywatelskiej.

    

    

   Obecnie realizujemy badanie na temat obecności edukacji obywatelskiej w edukacji szkolnej na I i II etapie edukacyjnym, czyli w szkole podstawowej (podczas zajęć i innych działań edukacyjnych podejmowanych w ramach edukacji formalnej, a także poprzez np. różne formy zarządzania szkołą).

    

    

   By stworzyć narzędzie odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom zainteresowanych - obok badań typu desk research, analizy dobrych praktyk oraz panelu eksperckiego - prowadzimy badanie ankietowe wśród nauczycieli szkół podstawowych. Zapraszamy Twoją szkołę do udziału w badaniu - odpowiedz na nasze pytania oraz zachęć swoich kolegów i koleżanki (ankietę może wypełnić maks. 5 nauczycieli z jednej szkoły).

   WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

    

   Opracowała: Sylwia Żmijewska-Kwiręg
    

    


   Projekt ENGAGE! BUILDING TOGETHER EUROPEAN LEARNING MATERIAL ON EDUCATION FOR CITIZENSHIP. realizowany jest w partnerstwie z: Zentrum Polis (Austria), AdB (Niemcy), CIDEM (Francja), Union Régionale de la Ligue de l'Enseignement de Bourgogne (Francja), Fundacion CIVES (Hiszpania), CSV (Wielka Brytania), DARE Network (Belgia), Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska).

   Program współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.