• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Konferencja podsumowująca „TIK w edukacji”

   11 i 12 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca program Aktywna edukacja. Wzięli w niej udział nauczyciele, dyrektorzy i inne osoby zajmujące się oświatą. Ponad 120 uczestników z całej Polski spotkało się, by w czasie dyskusji panelowych i warsztatów rozmawiać o rezultatach kończącego się projektu oraz dalszych perspektywach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach.

    

   Panel dyskusyjny. Z lewej prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny

   W piątek w panelu dyskusyjnym wzięli udział minister Joanna Berdzik z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rafał Trzciński z Instytutu Badań Edukacyjnych i Grzegorz Ptaszek z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Głos nauczycieli, wieloletnich praktyków TIK w dydaktyce, zaprezentowały Marta Florkiewicz-Borkowska i Paulina Kuźmo-Biwan. Spotkanie poprowadził Marcin Polak z Edunews.

   Minister Joanna Berdzik zwróciła uwagę, że TIK nie może być celem samym w sobie, ale metodą rozbudzania pasji do nauki oraz elementem przygotowania dzieci do życia i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ważne jest długoterminowe, konsekwentne i mądre wdrażanie znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w całym kraju. Pozostali paneliści dzielili się swoimi doświadczeniami, wynikami badań dotyczących wykorzystania TIK w polskich szkołach oraz dobrymi praktykami.

   Wiceminister edukacji Joanna Berdzik

   Program Aktywna edukacja jest realizowany w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

   oprac. Agata Koczowska

   fot. Maria Strzemieczna