• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Materiały z konferencji Cyfrowa Szkoła

   Zachęcamy do pobrania prezentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej z założeniami programu Cyfrowa Szkoła oraz prezentacji prezesa CEO Jacka Strzemiecznego oraz dobrych praktyk nauczycielek ekspertek z OEZIiK.

   Wszystkie konferencje miały ten sam program, a jednak każda była inna. Inne było nastawienie uczestników - czasem w sali głównej wyczuwało się zapał i chęć do pracy, a czasem zniechęcenie i znudzenie; a prowadzący za każdym razem kładli nacisk na inny apsekt programu, w zależności od zadawanych pytań i zgłaszanych wątpliwości.

   Zaczynaliśmy od wystąpienia przedstawicieli MEN, którzy starali się jak najprzystępniej opowiedzieć o skomplikowanym programie Cyfrowa Szkoła. Ważnym elementem prezentacji były odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji programu. Zarówno Minister Joanna Berdzik, dyrektorka departamentu Programów Nauczania i Podręczników, Małgorzata Szybalska, jak i naczelnik wydziału Podręczników i Nowych Technologii w Edukacji, Janusz Krupa, podkreślali, że program jest pilotażowy, wskaźniki są ustawione bardzo ambitnie i wiele szkół uruchomiło sprzęt dopiero pod koniec semestru, a zatem nie zdąży wywiązać się z niektórych zapisów rozporządzenia. Przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że wszystkie te czynniki wpłyną na elastyczność w rozliczaniu szkół z realizacji zadań.

    

   simplebooklet.com

   Prezentacja - przewodnik po Cyfrowej Szkole MEN do pobrania - znajduje się na dole strony.

    

    

   Prezes Fundacji CEO, Jacek Strzemieczny, zaprezentował materiał na temat założeń programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", który stanowi element programu Cyfrowa Szkoła - szkolenia stacjonarne i e-learningowe dla nauczycieli.

    

   Prezentacja CEO do pobrania również na dole strony.

    

   Po przerwie obiadowej odbył się panel przygotowany przez zespół programu Szkoła z klasą 2.0 realizowanego przez CEO. Chcieliśmy zaprezentować uczestnikom współpracujących z nami nauczycieli i ich doświadczenia w pracy z TIK na lekcjach przedmiotowych i w organizacji życia szkoły. Szkoła z klasą 2.0 to program, który już trzeci rok, z wielkimi sukcesami, zachęca nauczycieli do wykorzystywania w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    

   simplebooklet.com

   Prezentacja Szkoły z klasą 2.0 do pobrania również na dole strony.

    

   Na koniec dnia zaprosiliśmy dyrektorów i koordynatorów na warsztaty, na których w mniejszych grupach pracowali nad zaprojektowaniem możliwie najsprawniejszej formy pracy w szkole wyposażonej w nowoczesny sprzęt TIK.

   Drugiego dnia konferencji znowu rozpoczynaliśmy od wykładów - były to prezentacje nauczycielek - ekspertek z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), oraz krótkie badanie potrzeb koordyantorów w programie Cyfrowa Szkoła prowadzone przez Jacka Strzemiecznego. Materiały z panelu OEIiZK.

   Podobnie, jak pierwszego dnia, szkolenie zakończyliśmy warsztatami na temat wykorzystania TiK na lekcjach przedmiotowych.

   Wielokrotnie w czasie konferencji mówiliśmy o tym, że tegoroczna edycja Cyfrowej Szkoły to program pilotażowy - a zatem uczą się w nim zarówno twórcy, realizatorzy, jak i uczestnicy. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby dla dyrektorów i koordynatorów był to efektywnie spędzony czas, który zaprocentuje w postaci sukcesów uczniów z przyjemnością chodzących do Cyfrowych Szkół.

   Poniżej do pobrania materiały z konferencji, również te, które w formie drukowanej rozdawaliśmy w teczkach.

   Zuzanna Michalska