• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Portale edukacyjne

   powrót


   Portale edukacyjne cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli. Na ich stronach prezentowane są bowiem różnorodne materiały dydaktyczne przydatne w nauczaniu i uczeniu się. Można tam znaleźć programy nauczania, artykuły i przewodniki metodyczne, różne plany i standardy wymagań, opisy metod aktywizujące, przykładowe scenariusze lekcji, różne multimedia, aplikacje i narzędzia internetowe, ćwiczenia online dla uczniów czy zbiory testów. Wszystkie te materiały, zdaniem ich twórców, mają przede wszystkim wzbogacić pracę nauczycieli i stać się podstawą do zaprojektowania interesujących zajęć dydaktycznych oraz wspierać we wprowadzaniu nowych technologii.

   Jak wynika z sondażu Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce szkolnej przeprowadzonego w 2011 roku wśród nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Mój@ edukacja, do najczęściej odwiedzanych przez nauczycieli serwisów edukacyjnych należą: Scholaris.pl (korzysta z niego prawie 74% respondentów ankiety), Interklasa.pl (73%), CEO.org.pl (prawie 67%), Profesor.pl (66%) oraz Edunews.pl (62%).

    

   Oto nasz subiektywny przewodnik po wybranych polskich portalach edukacyjnych:

   CEO.org.pl (www.ceo.org.pl) – portal Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), fundacji która od wielu lat inicjuje i wspiera polskie szkoły, przede wszystkim przez podnoszenie jakości procesu nauczania i uczenia się uczniów. Bogata baza materiałów edukacyjnych wytworzonych przez uczniów i nauczycieli podczas realizacji projektów edukacyjnych, warsztatów i coachingowych kursów internetowych oraz materiałów do nauczania z zakresu wiedzy obywatelskiej, edukacji ekonomicznej, globalnej, matematyczno-przyrodniczej, kulturalnej, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - opartych na lokalnych działaniach uczniów oraz programów dla szkół.

   wysokie walory merytoryczne i dydaktyczne materiałów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mogą odkrywać i rozwijać swoje indywidualne talenty oraz uczyć się, jak pracować w grupie oraz dla społeczności lokalnej, a nauczyciele - mogą rozwijać swój warsztat

   Eduinfo.pl (www.eduinfo.pl) – specjalistyczny portal Wydawnictwa Verlag Dashofer działającego głównie na rynku publikacji wymiennokartkowych w segregatorach oraz wydawnictw elektronicznych. Bogata baza materiałów dokumentów, formularzy i ankiet z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, prawa edukacyjnego, awansu zawodowego nauczyciela, a także materiałów na lekcję, praktycznych narzędzi oraz rad eksperta (dostęp do części artykułów oraz pytań do eksperta tylko po zarejestrowaniu, a do materiałów ze strefy Premium – płatny).

   możliwość zadania pytania ekspertowi oraz przeszukiwania odpowiedzi

   Edunews.pl (www.edunews.pl) – portal, którego celem jest zgromadzenie największej społeczności osób zainteresowanych tematyką edukacyjną. Powstał i jest rozwijany wyłącznie w oparciu o zasoby prywatne, co pozwala mu zachować niezależność w ocenie różnych zjawisk i wydarzeń edukacyjnych. Na swoich stronach prezentuje dobre pomysły, które sprawdzają się w polskich lub zagranicznych szkołach i uczelniach oraz organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji, opinie i opracowania, prowadzi debaty nad kształtem polskiej i światowej edukacji oraz jej największymi wyzwaniami w XXI wieku.

   bogaty zbiór publikacji, które inspirują do działania i wprowadzania szeroko rozumianych innowacji w procesie edukacji

   Edustore (https://edustore.eu) – nowy serwis edukacyjny w sieci, który ma pełnić funkcję repozytorium cyfrowych narzędzi edukacyjnych w języku polskim. Przygotowany z myślą o nauczycielach, przyszłych nauczycielach i studentach. Można tu znaleźć ciekawe e-booki nt. nowoczesnej edukacji, przeznaczone na urządzenia mobilne lub przeglądarkę Firefox (w formacie ePub lub PDF), jak również nieszablonowe i ciekawe kursy e-learningowe przeznaczone do samodzielnej nauki, programy edukacyjne i scenariusze lekcji powstające przy okazji różnych projektów edukacyjnych.

   wirtualna biblioteka nowoczesnego nauczyciela i ucznia na temat wykorzystania najnowszych technologii w nauczaniu i uczeniu się oraz warsztatu nowoczesnego nauczyciela i ucznia

   Edustyle (www.edustyle.pl) – portal promujący wśród nauczycieli i uczniów wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się oraz w codziennym życiu. Zawiera wiele praktycznych materiałów dla nauczycieli, w tym ciekawych pomysłów na lekcje i projekty z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, komputerów, smartfonów, oprogramowania (aplikacji) i zasobów internetu.

   inicjowanie działań zmierzających do zbudowania szeroko rozumianej społeczności doświadczających uczenia się z iPadem

   Eid.edu.pl (www.eid.edu.pl/) – platforma wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji. Na stronie można znaleźć blogi eksperckie  w różnych kategoriach: edukacja, pedagogika, dydaktyka, e-learning, technologie, nauczanie, problemy oświaty i styl życia; blogi nauczycielskie; opisy ciekawych inicjatyw i projektów edukacyjnych; relacje z konferencji; internetową telewizje EiD TV; platformę e-learningową oraz forum.

   podejmowanie działań zmierzających do zbudowania aktywnej społeczności nauczycielskiej, która nie tylko opisuje rzeczywistość, ale przede wszystkim ją tworzy

   Interkl[at]sa[dot]pl (www.interklasa.pl) – jeden z największych portali edukacyjnych w Polsce, zawierający zasoby dawnego portalu Eduseek firmy Internet Data Systems SA, podzielony na trzy części: dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Treści dydaktyczne uporządkowane są według przedmiotów szkolnych. Na uwagę zasługują przede wszystkim ciekawe artykuły i prezentacje, lekcje online, zadania i testy online dla uczniów, gry i konkursy (m.in. konkurs na najlepszą witrynę internetową szkoły), katalog stron internetowych (ponad kilka tysięcy!). Niestety, przyrost materiałów odbywa się wolno i nierównomiernie.

   wysokie walory merytoryczne materiałów, z których przeważająca część opracowana została przez wykładowców wyższych uczelni, edukatorów i nauczycieli

   NBPportal.pl (www.nbportal.pl/pl/np) – największy w Polsce ekonomiczny serwis edukacyjny, powstały z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego w 2004 roku. Został zbudowany z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych. Kompendium wiedzy ekonomicznej przekazywanej w atrakcyjnej formule. Są tu multimedialne, ekonomiczne kursy umożliwiające każdemu użytkownikowi pogłębianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, finansów, kredytu, systemu bankowego, euro, prezentacje multimedialne, quizy i gry decyzyjne, ekonomiczne kursy e-learningowe. Dla najbardziej aktywnych nauczycieli uruchomiono Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, dla miłośników monet i banknotów powstał dział Numizmatyka.

   wysokie walory merytoryczne interaktywnych lekcji podstaw przedsiębiorczości oraz materiałów multimedialnych, które łączą edukację z rozrywką

   Profesor.pl (www.profesor.pl) - popularny serwis edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, uczniów i studentów. Są tu m.in. artykuły na temat awansu zawodowego nauczycieli, programy nauczania, przykładowe plany rozwojowe, scenariusze lekcji, artykuły i materiały o tematyce pedagogicznej, sprawdziany i testy, w tym też maturalne i egzaminacyjne, zadania i ćwiczenia oraz przykładowe wypracowania. Portal zawiera także bazę korepetytorów (możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia) oraz prowadzi forum dyskusyjne. Większość materiałów na Profesor.pl pochodzi od nauczycieli, którzy nadsyłają swoje artykuły w ramach awansu zawodowego (w chwili obecnej można bezpłatnie dodawać jedynie materiały tekstowe).

   imponująca liczba materiałów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli (ponad 20 tys.)

   Scholaris.pl (www.scholaris.pl/) - gromadzi i udostępnia bezpłatnie nauczycielom materiały edukacyjne do nauczania różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia. Wśród nich są gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, filmy, grafiki, karty pracy, testy, sprawdziany oraz poradniki. W wyszukiwaniu materiałów służą pomocą filtry (przedmiot, typ zasobu lub etap edukacyjny), dodatkowo, po zalogowaniu istnieje możliwość budowania własnych zasobów oraz opracowania autorskich lekcji. 

   bogaty zbiór materiałów edukacyjnych oraz przejrzysty interfejs użytkownika, łatwość przeszukiwania zasobów portalu

   oprac. Dorota Nawalany

   Z jakich serwisów edukacyjnych korzystają nauczyciele? (badanie z 2011)

    

    
    
   BBC Learning

   PBS Learning Media

   Educational World
   Zobacz także