• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Sieci współpracy 2012 / 2013

   Nasz program ma między innymi dać nauczycielom okazję i pretekst do rozmawiania ze sobą. Temu służy kurs, spotkania w regionie i spotkania w sieciach. Dlatego zorganizowaliśmy małe grupy fachowców, którzy sami zdecydują, która aplikacja, sprzęt jest dla nich najwygodniejsza i efektywna. Są to tak zwane sieci współpracy, czyli od pięciu do dziesięciu e-koordynatorów z różnych szkół uczestniczących w programie Cyfrowa Szkoła, wspomaganych przez moderatora z CEO. Podział na sieci został stworzony odgórnie przy uwzględnieniu podziału administracyjnego Polski (powiaty i gminy), a także odległości do przebycia dla każdego uczestnika – koordynatora szkolnego.

   Badania firmy McKinsey&Company (M. Mourshed i in., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja CEO, 2012) nad systemami edukacyjnymi i czynnikami, które wpływają na ich efektywność, wskazują, że najbardziej skuteczne systemy, stawiają, między innymi, na decentralizację procesu doskonalenia nauczycieli. A dzieje się to poprzez tworzenie małych grup nauczycielskich, które wymieniają doświadczenia, obserwują wzajemnie swoją pracę i dostarczają sobie informacji zwrotnych, wypracowują nowe pomysły lub rozwiązują problemy edukacyjne. Dzięki temu mogą szybko i sprawnie reagować na nowe wyzwania w często zmieniającej się rzeczywistości.

    

   Sieci współpracy umożliwiają:

   • zbieranie dobrych praktyk z zakresu efektywnej realizacji podstawy programowej w nauczaniu przedmiotowym (sposoby wykorzystywania TIK),
   • zbieranie dobrych praktyk z zakresu organizacji i wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkole,
   • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami (programami i aplikacjami najbardziej wartymi wykorzystania na lekcjach przedmiotowych),
   • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od innych nauczycieli,
   • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

    

   ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA PRACY SIECI:

   Stworzonych zostało 73 sieci, od 5 do 10 koordynatorów w każdej. Pełna lista sieci znajduje się na naszej stronie internetowej, to mapa i tabela, w której zamieszczone zostały numery sieci oraz ich skład. Dla wygody w tym samym pliku umieściliśmy również alfabetyczny spis szkół z numerem sieci.

   BLOG

   Podstawowym narzędziem do komunikacji i koordynacji sieci są blogi. Każda z sieci ma swój Blog (z opcją multiuser – wielu użytkowników tego samego bloga), który będzie jednocześnie forum wymiany doświadczeń i miejscem do tego, aby omówić kwestie organizacyjne spotkań. Informacje pomocnicze dotyczące prowadzenia i korzystania z bloga znajdą Państwo tutaj.

   KONFERENCJE REGIONALNE

   W marcu zorganizujemy po jednej konferencji w każdym z siedmiu miast Polski: Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Na każdą konferencję zaprosimy około 70 koordynatorów. Podział na konferencje pokrywa się z podziałem sieci, a zatem wszystkie szkoły z danej sieci będą miały konferencję w tym samym miejscu – lista znajduje się tutaj. Na konferencjach przewidujemy prezentacje eksperckie oraz warsztaty – będą one trwały 5 godzin, planowane są trzy oddzielne sesje.

   PROGRAM

   10:00 – 11:00  Rejestracja uczestników

   11:00 – 12:15  Moduł 1: TIK w szkole podstawowej – panel prowadzony przez ekspertów-praktyków

   12:15 – 12:30  Przerwa kawowa

   12:30 – 13:45  Moduł 2*: Problemy zgłaszane w trakcie konferencji otwierających – sesje z ekspertami Polskiego Towarzystwa Informatycznego

   13:45 – 14:00  Przejście do sal warsztatowych

   14:00 – 15:15  Moduł 3: Spotkania i praca w sieciach

   15:15 – 16:00  Obiad

    

    *  – W trakcie modułu 2 koordynatorzy mogą zdecydować się na wzięcie udziału w dwóch z pięciu bloków tematycznych.

   Lista zagadnień:

   1. Administracja szkolną siecią i sprzętem

   2. Sieć w szkole

   3. Problemy techniczne ze sprzętem

   4. Dzieci w sieci

   5. Umiejętności nauczycieli

   SPOTKANIA LOKALNE

   Dwa pięciogodzinne lokalne spotkania sieci współpracy planowane w tym semestrze mają na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK na lekcjach. Spotkania odbędą się w jednej ze szkół, wybranych przez koordynatorów w ramach swojej sieci, w ustalonym przez nich i moderatora spotkania terminie. Ramowy scenariusz spotkania zostanie przygotowany przez CEO. Na spotkania zapraszamy koordynatorki/koordynatorów szkół uczestniczących w programie oraz chętne nauczycielki, jednak nie więcej, niż dwie z jednej szkoły. Proponujemy dwa spotkania między 1 marca a 29 maja 2013 roku. Trzecie, we wrześniu 2013 roku.

   Zdjęcia: jscreationzs, digitalart, rete astratta colorata za zgodą FreeDigitalPhotos

   Zuzanna Michalska / Antonina Rysiewicz