• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Spotkanie zespołu nr 25

   Kiedy: 17 marca 2015
   Gdzie: Zespół Szkół nr 12 w Zabrzu
   Typ zespołu: dyrektorzy
    

   Jednym zdaniem:

   Wszyscy zgodnie stwierdzili, że sporo im ten warsztat dał. Podstawowe korzyści, to sposoby motywowania nauczycieli do TIK, usystematyzowanie i poszerzenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych wraz z umiejętnością szybkiego tworzenia i edytowania albumu oraz ciekawe adresy stron internetowych, które warto poznać.

   Relacja ze spotkania (fragmenty):

   Najpierw w parach, a potem na forum odbywały się rozmowy i dyskusje o zasobach sprzętowych, sposobach ich zdobycia oraz wykorzystania. Wśród sposobów pozyskiwania ciekawym wydaje się dotarcie do instytucji, które systematycznie, co kilka lat wymieniają sprzęt komputerowy (np. banki) i określenia dogodnych warunków na przejęcie ich od nich. Innym sposobem jest pozyskiwanie środków własnych i przeznaczanie ich na sprzęt. Wykorzystanie sprzętu w każdej szkole jest inne i dyrektorzy mają różne doświadczenia. Jedno z nich to takie, że najlepiej sprawdza się w praktyce rzutnik multimedialny w każdej sali lekcyjnej oraz laptopy (już  niekoniecznie, bo nauczycie często chętniej korzystają z własnych). Oczywiście musi być dostęp do internetu. Druga część tego ćwiczenia to dyskusje o postawach nauczycieli związanych z wykorzystaniem TIK. Okazało się, że to bywa różnie. Problemem jest "starzejące się" grono nauczycielskie, "bojące się" TIK . Wspólnie dyrektorzy uznali, że kluczem do sukcesu jest dokładna analiza swojego grona i dostosowanie działań pod ich potrzeby.  Najważniejsze jest postawienie im zadań do wykonania oraz współpraca, wzajemna pomoc koleżeńska. Potrzebne są szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz "podpowiedzi", np. gdzie można samemu znaleźć pomoc i się douczyć (samouczki na stronach CEO). Bardzo ważna jest również dostępność sprzętu i jego sprawne funkcjonowanie. Jeśli sprzętu jest mało, warto tworzyć harmonogramy wykorzystania, tak, aby każdy nauczyciel mógł/musiał z niego korzystać.

   Omawiane narzędzia i zasoby:

   Wśród stosowanych przez dyrektorów aplikacji znalazły się programy:

   • Vulcana,  

   • MS Word,

   • MS Excel,

   • Power Point,

   • e-dziennik - Librus,

   • SIO,

   • BIP,

   • Rekrutacja elektroniczna,

   • drukowanie arkuszy ocen i świadectw,

   • sekretariat Expert,

   • poczta elektroniczna.  

   Są to wszystko aplikacje wykorzystywane w pracy organizacyjnej i zarządczej dyrektora, a takich obowiązków ma on najwięcej.

   Pojawiły się ciekawe praktyki, które warto rozpowszechnić:

   • pozyskiwanie środków na planowane zakupy sprzętu;

   • pozyskiwanie sponsorów;

   • pozyskiwanie sprzętu od instytucji, która go wymienia;

   • maraton nocny rozwiazywania zadań gimnazjalnych (z wykorzstaniem TIK);

   • maraton filmowy;

   • szkolne nocki z TIK;

   • programy Erasmus (połączenie języka obcego, TIK i rekreacja);

   • aktywizacja uczniów do wykorzystania TIK w przygotowaniu imprez szkolnych, archiwizowaniu  działań szkoły, promocji szkoły, itp.;

   • kółka zainteresowań, np. filmowe, dziennikarskie, fotograficzne.

    
   Oprac. CSG

   na podstawie sprawozdania Jolanty Hepner