• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Spotkanie zespołu nr 75

   Kiedy: 12 lutego 2014
   Gdzie: Zespół Szkół Publicznych w Żydowie
   Typ zespołu: koordynatorzy szkolni
    

   Jednym zdaniem:

   „(...) w rundce końcowej uczestnicy wyjawili, iż obawiali się, że będzie to jedno z tych spotkań, z których wyniosą jedynie wspomnienie zapisków czynionych na arkuszach papierów. Po spotkaniu przyznali, że są zadowoleni, bo te obawy się nie potwierdziły”

   Relacja ze spotkania (fragmenty):

   Po rundce powitalnej, przedstawieniu celów i harmonogramu wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy na spotkaniu, tworząc kodeks w kilku punktach. Poinformowałam o warsztatowej formie. Następnie stworzyłam uczestnikom możliwość przedstawienia oczekiwań i obaw, które po zapisaniu na karteczkach umieściłam na zbiorczej planszy i odczytałam na forum grupy. Uczestnicy obawiali się, że stracą czas, nie będą potrafi pomóc innym dzieląc się doświadczeniem, niczego nowego się nie dowiedzą. Wśród oczekiwań znalazły się nadzieje na poznanie ciekawych sposobów pracy, nowych rozwiązań, opanowanie ciekawych aplikacji TIK do wykorzystania w pracy nauczyciela i na lekcjach, spotkanie ciekawych ludzi, zyskanie informacji o ciekawych projektach, konkursach, poznanie doświadczeń osób, aktywnie stosujących TIK.
    
   Zrealizowałam cele nakierowane na omówienie zasad współpracy w zespołach wymiany doświadczeń oraz poznanie zasad uczenia się dorosłych. W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawili własne opinie nt. wad i zalet pracy w zespole wymiany doświadczeń. Wszystkie propozycje zostały omówione wpólnie po umieszczeniu ich na tablicy. Mocne strony zdaniem uczestników to motywacja do zmian we własnej pracy, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, okazja do refleksji, wzajemne uczenie się „jeden od drugiego”, wymiana doświadczeń w trakcie „burzy mózgów”, możliwość uniknięcia błędów, których doświadczył ktoś inny. Następnie przedstawiłam prezentację dotyczącą sieci współpracy.
    
   Zapoznałam uczestników z zasadami andragogiki, sformułowanymi przez Malcolma Knowlesa. Zwróciłam uwagę na różnice w stosunku do zasad pedagogiki i nawiązałam do cyklu Davida Kolba. Przedstawiłam przykład nauczania z wykorzystaniem tego schematu dla II i III etapu edukacyjnego. Przykład dotyczył edukacji zdrowotnej, którą koordynatorzy szkolni jako ponadprzedmiotową mogą zaproponować pozostałym nauczycielom w swoich placówkach. Także uczeń na tym stopniu edukacji może wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie, bo już takowe posiada. Potrafi też refleksyjnie do tych doświadczeń się ustosunkować. Dopiero wówczas wkracza nauczyciel i przedstawia odpowiednią teorę, którą uczeń powinien właściwie zastosować w praktyce. Robiąc to nabywa nowych doświadczeń, które znów może zrekapitulować i wyciągnąć wnioski itd.
    
   Zespół Szkół w Żydowie jest wyposażony w 8 tablic multimedialnych (wg relacji Waldemara Staszaka - szkolnego koordynatora uczącego w tej szkole), co zrobiło na mnie duże wrażenie,  ponieważ jest to szkoła wiejska położona w pewnej odległości od dużych aglomeracji. W sali komputerowej, w której odbywały się warsztaty zespołu wymiany doswiadczeń 75, także znajdowała się taka tablica. Dzięki zaprezentowaniu dobrych praktyk wykorzystania TIK przez uczestników poznaliśmy nowe narzędzia, aplikacje i programy. Na wyraźne życzenie grupy odstąpiłam od pracy w parach, tym bardziej, że razem ze mną na spotkaniu było 6 osób. Dzięki temu wszyscy skorzystali z propozycji nowych zastosowań TIK w praktyce szkolnej. W trakcie spotkania zwróciłam uwagę uczestników na istotę poszanowania praw autorskich.

    

   Omawiane narzędzia i zasoby:

    
   Oprac. FM
   na podstawie sprawozdania Zofii Neumann