• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Partnerzy i finansowanie

   Realizacja programu Aktywna edukacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne naszych partnerów.

    

   Program Kapitał Ludzki 

   Program Aktywna edukacja jest realizowany w ramach projektu "Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

   Ośrodek Rozwoju Edukacji

   Ośrodek Rozwoju Edukacji jest placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytucja ta powstała 1 stycznia 2010 roku na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Ośrodek prowadzi działania na rzecz jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania zgodnie z polityką oświatową państwa. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej i liderem projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.