• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Aktywna edukacja

   Cyfrowa ścieżka – role w programie

    

   Zależnie od pełnionej funkcji uczestnicy kursu Cyfrowa ścieżka prowadzonego w ramach Aktywnej edukacji mają różne zadania. Uczestnicy zajmują różne miejsce w strukturze wsparcia i wymiany doświadczeń w programie. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych ról.

   Przeczytaj o zadaniach:

   1. Koordynatora przedmiotowego ►
   2. Koordynatora szkolnego ►

   3. Dyrektora ►
   4. Moderatora ►
   5. Trenera ►

    

   ► Koordynatorzy przedmiotowi
   To najliczniejsza grupa uczestników. Ich rola polega na wprowadzaniu TIK w nauczaniu przedmiotowym. Ich celem jest wypracowanie, wymiana i upowszechnianie najlepszych praktyk związanych z użyciem TIK w metodyce danego przedmiotu. Wraz z dyrektorami i koordynatorami szkolnymi tworzą szkolny zespół TIK.
   Koordynator przedmiotowy otrzymuje wsparcie od:

   • moderatora, który jest jego mentorem podczas kursu e-learningowego.

   Koordynator przedmiotowy wspiera:

   • innych nauczycieli tego samego lub pokrewnych przedmiotów we wprowadzaniu TIK do praktyki szkolnej.

   Koordynator przedmiotowy współpracuje z :

   • koordynatorem szkolnym i dyrektorem w opracowaniu planu wdrażania TIK w szkole.

   Zadania koordynatora przedmiotowego to:

   • udział w odpowiednim kursie e-learningowym,
   • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).
   • Koordynator przedmiotowy ma również prawo do:
   • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie.

    

   ► Koordynatorzy szkolni
   W każdej szkole biorącej udział w programie jest koordynator szkolny. Wraz z dyrektorem oraz koordynatorami przedmiotowymi tworzy szkolny zespół TIK. Jego zadaniem jest rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie TIK, optymalizacja wykorzystania sprzętu już posiadanego oraz planowanie dalszych etapów wprowadzania nowych technologii.
   Koordynator szkolny otrzymuje wsparcie od:

   • moderatora, który jest jego mentorem podczas kursu e-learningowego.

   Koordynator szkolny wspiera:

   • dyrektora szkoły w opracowaniu planu wdrażania TIK w szkole,
   • innych nauczycieli w zakresie skutecznego stosowania TIK w nauczaniu.

   Koordynator szkolny współpracuje z :

   • koordynatorami przedmiotowymi w ramach szkolnego zespołu TIK

   Zadania koordynatora szkolnego to:

   • udział w odpowiednim kursie e-learningowym,
   • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).

   Koordynator szkolny ma również prawo do:

   • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie. 

    

   ► Dyrektor
   Dyrektor zgłasza szkołę do udziału w programie, jednak na tym jego rola się nie kończy. Mimo że wiemy, jak bardzo zajętą jest osobą, chcemy, żeby aktywnie uczestniczył w procesie zmian, jaki zachodzi w jego szkole.

   Dyrektor otrzymuje wsparcie od:

   • moderatora, który opiekuje się platformą wymiany doświadczeń dyrektorów oraz prowadzi stacjonarne warsztaty wymiany doświadczeń,
   • koordynatora szkolnego, który pomaga mu w wyborze sprzętu komputerowego oraz w zarządzaniu nim.

   Dyrektor wspiera:

   • nauczycieli ze swojego zespołu szkolnego w wykonywaniu zadań w programie.

   Dyrektor współpracuje z :

   • innymi dyrektorami podczas stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń oraz na internetowej platformie wymiany doświadczeń.

   Zadania dyrektora to:

   • nadzór nad nauczycielami ze szkoły zgłoszonymi do udziału w kursie Cyfrowa ścieżka,
   • udział w stacjonarnych warsztatach wymiany doświadczeń (dwa 5-godzinne spotkania na żywo).

   Dyrektor ma również prawo do:

   • udziału w jednej z konferencji programu Aktywna edukacja, które odbędą się w Warszawie. 

    

   ► Moderator
   Moderator to nauczyciel doświadczony w zakresie wprowadzania i wykorzystania TIK w szkole, który dzieli się swoją wiedzą z innymi uczestnikami programu.

   Moderator otrzymuje wsparcie od:

   • trenera opiekującego się nim podczas kursu e-learningowego oraz szkoleń stacjonarnych.

   Moderator wspiera:

   • koordynatorów przedmiotowych i szkolnych oraz dyrektorów podczas kursu e-learningowego i stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń, jeśli opiekuje się taką grupą.

   Moderator współpracuje z :

   • innymi moderatorami, jeśli jest taka potrzeba.

   Zadania moderatora to:

   • udział w kursie e-learningowym dla moderatorów,
   • udział w dwóch 3-dniowych szkołach moderatorów oraz warsztatach i konferencjach,
   • organizowanie i moderowanie dwóch stacjonarnych warsztatów wymiany doświadczeń, jeśli zostanie mu przydzielona grupa,
   • koordynacja wymiany informacji między szkołami,
   • wspieranie nauczycieli w zbieraniu, wymianie i gromadzeniu dobrych praktyk.

    

   ► Trener
   Trenerzy zostali wybrani spośród uczestników Aktywnej edukacji oraz innych programów prowadzonych przez CEO. Są to więc praktycy ze sporym doświadczeniem w nauczaniu i wdrażaniu TIK w szkołach. Ich podstawowym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o skutecznym wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji oraz wspieranie innych nauczycieli.
   Trener otrzymuje wsparcie od:

   • zespołu programu Aktywna edukacja.

   Trener wspiera:

   • moderatorów podczas szkoły moderatorów oraz kursu e-learningowego,
   • pozostałych uczestników programu, np. podczas konferencji Aktywnej edukacji.

   Trener współpracuje z :

   • innymi trenerami oraz pracownikami programu Aktywna edukacja.

   Zadania trenera to:

   • udział w szkole trenerów w trybie stacjonarnym i e-learningowym,
   • prowadzenie prezentacji i warsztatów podczas konferencji Aktywnej edukacji,
   • prowadzenie zajęć podczas szkoły moderatorów,
   • mentorowanie w kursie e-learningowym dla moderatorów,
   • moderowanie sieci współpracy koordynatorów.

    

   Oprac. FM

   Grafika Rozmowa została zaprojektowana przez Hedie Assadi Joulaee z The Noun Project. Licencja CC BY 3.0.