• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Scenariusze zajęć

    


   Handel międzynarodowy

   "My kupujemy, kto płaci?" Scenariusz zajęc z wykorzystaniem filmu "My kupujemy, kto płaci?"
   "Najbardziej strzeżona tajmenica na świcie" Intersująca i przejrzyście skonstruowana prezentacja Instytutu Globalnej Odpowiedzialności "Najbardziej strzeżojna tajemnica na świcie", z której uczniowie dowiedzą się, jaka jest przyczyna głodu na świcie.
      

   Środowisko naturalne

   Drzewo klimatyczne Ćwiczenie to systematyzuje wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych obserwowanych w minionym i tym stuleciu.
   W chińskim mieście Ćwiczenie pokazuje przyczyny przyspieszania procesów urbanizacyjnych w Chinach oraz szanse i zagrożenia, jakie to niesie.
   "Dla klimatu przeciw ubóstwu" Zestaw scenariuszy zajęć lekcyjnych autorstwa {olskiej Akcji Humanitarnej, który ułatwi pracę z tematyką zmian klimatu i wpływu tych zmian na kraje Globalnego Południa.
      

   Aktywność obywatelska

   "Fundusz dla Kambodży" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Fundusz dla Kambodży"
   "Lekcja białoruskiego" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Lekcja białoruskiego"
   "Zasługujesz, by wiedzieć" Scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmu "Zasługujesz, by wiedzieć" stworzone przez Fundację Polska - Afryka Wschodnia
   Działanie lokalne - zmiana globalna Ćwiczenie to pokazuje przykłady trzech współzależności globalnych oraz pomaga uczniom i uczennicom zrozumieć sposób ich działania.
   Sam wprowadzaj zmiany na których Ci zależy Ćwiczenie to przedstawia wizję świata, który jest sprawiedliwszy i bardziej zrównoważony, oraz pokazuje co należy robić, by doprowadzić do pozytywnej zmiany.
   Czy warto pomagać? Ćwiczenie ma wywołać dyskusję uczniów i uczennic o różnych motywach pomagania innym, szczególnie w kontekście katastrofy humanitarnej.
   Na czym polega globalizacja? Celem ćwiczenia jest pokazanie konkretnych przykładów postępującej globalizacji.
   Kodeks pomocy humanitarnej Ćwiczenie pozwala uczniom i uczennicom na wejście w rolę pracownika organizacji udzielającej pomocy humanitarnej.
   Działanie na rzecz zmiany na świecie - moje życzenie dla świata Uczniowie zastanawiają się, jakie zmiany chcieliby wprowadzić na świecie, proponują działania, które mogą doprowadzić do zmian.
   Obywatelstwo globalne - ja w globalnej sieci Czy jest możliwe bycie patriotą i obywatelem świata? Uczniowie opisują, co oznaczają dla nich takie pojęcia jak: ojczyzna, otwartość, przyjaźń; określają, co to znaczy być obywatelem świata.
   Postawa zaangażowania - co mogę zrobić? Uczniowie opisują przykład działania społecznego, podjętego w krajach globalnego Południa, wyjaśniają na czym polega postawa bierności i postawa zaangażowania.
      

   Prawa człowieka
   "Droga czerwonej lodówki" Scenariusz zajęć z filmem "Droga czerwonej lodówki"
   "Święta woda" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Święta woda"
   "W imię honoru" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "W imię honoru"
   Przykładowe pytania do dyskusji, film "Przeznaczone do burdelu" Czy dzieci z dzielnicy czerwonych latarni mają świadomość tego, co się wkoło nich dzieje? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Jak widzą ten świat? Czy chciałyby coś w nim zmienić, czy zmieniają? W jaki sposób mogłyby to zrobić? 
   Historia Evy Ćwiczenie pokazuje problem braku dostępu do wody pitnej na świecie na przykładzie Sudanu Południowego.
   Dalekie kraje, bliskie problemy Ćwiczenie to pozwala ująć wieloaspektowo zagadnienia związane z brakiem żywności w krajach globalnego Południa, a w szczególności na terenie Afryki Subsaharyjskiej.
   Różne perspektywy i krytyczne myślenie Uczniowie analizują zagadnienia pomocy żywnościowej i dotacji do rolnictwa w krajach Europy i USA; omawiają argumenty różnych stron.
   Złożoność wyborów w trudnej rzeczywistości Uczniowie poznają czynniki ograniczające dzieciom możliwość korzystania z praw do edukacji; określają sposoby rozwiązania tego problemu.
      

   Świadoma konsumpcja
   Wirtualna woda realne problemy Ćwiczenie to zapoznaje uczniów z pojęciem ślad wodny i uświadamia, jak wielkie ilości wody są zużywane do produkcji towarów i usług.
   Społeczna odpowiedzialność biznesu Ćwiczenie to pokazuje drogę produkcji popularnych produktów oraz zachęca uczniów do zastanowienia się, jakie zagrożenia społeczne i ekologiczne mogą się wiązać z różnymi jej etapami.
    
   Uczniowie opisują czym jest ubóstwo i bogactwo, wyjaśniają dlaczego te pojęcia są tak samo rozumiane oraz dlaczego szczęście dla każdego z nas może oznaczać coś innego.
   Zależymy od siebie nawzajem Celem zajęć jest dostrzeżenie współzależności globalnych z produkcją elektrotechniki oraz określenie swojego stanowiska wobec wskazanych sytuacji.
   "Jemy! A kto płaci?" Zestaw scenariuszy Instytutu Globalnej Odpowiedzialności na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa. Materiały do edukacji globalnej zgodne z nową podstawą programową.
         Konflikt
   "Żelazne damy Liberii" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Żelazne damy Liberii"
   "Hip hop demokracja" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Hip hop demokracja"
   Konflikt izraelsko-palestyński Od wielu lat w mediach stale jest obecny konflikt izraelsko-palestyński. Pokazywane na ekranie telewizora sceny zdominowane są przez agresję, przemoc i cierpienie. Ćwiczenie pomoże usystematyzować wiedzę dotyczącą sporu.
      

   Relacje międzykulturowe
   "Most na Wadi" Scenariusz zajęć z filmem "Most na Wadi"
   "Raj. Trzy podróże po tym świecie" Scenariusz zajęć z filmem "Raj. Trzy podróże po tym świecie"
   Imigranci w Polsce Ćwiczenie to pokazuje sytuację imigrantów w Polsce na przykładzie doświadczeń obywateli Wietnamu, Chin, Ukrainy i Nigerii.
   Skąd się biorą nierówności? Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają czynniki, które sprzyjały i sprzyjają powstawaniu nierówności społecznych w Indiach.
   Afryka w kolorze sepii Ćwiczenie to wykorzystuje dotychczasową wiedzę młodych ludzi oraz ich umiejętności czytania i interpretowania materiału ikonograficznego
   Kolonializm z innej perspektywy Ćwiczenie to pozwala uczniom i uczennicom spojrzeć na kwestię kolonializmu oczami przedstawicieli narodów i państw kolonializowanych.
   Co by było, gdyby? Ćwiczenie to pozwala uczniom i uczennicom poznać wpływ odkryć geograficznych na kulturę i gospodarkę dwóch krajów obecnie zaliczanych do krajów globalnego Południa: Bangladeszu oraz Brazylii.
   Radzenie sobie ze stereotypami - z mojej perspektywy Uczniowie wiedzą, skąd się biorą stereotypy na temat Afryki, wymieniają konsekwencje posługiwania się stereotypami, wskazują, czego mogliby się nauczyć od bohaterki.
   Empatia - kim jest Bosco? Celem zajęć jest dostrzeżenie podobieństw i różnic pomiędzy swoim życiem a życiem - i jego perspektywami - naszych rówieśników z Ugandy.
      

   Zdrowie
   "Kryzys pod kontrolą" Scenariusz zajęć z wykorzystaniem filmu "Kryzys pod kontrolą"
   Rozumienie sprawiedliwości Uczniowie wyjaśniają, jak rozumieją pojęcie sprawiedliwości oraz uzasadniają swoje stanowisko wobec dystrybucji leków generycznych.