• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   TERRA DI TUTTI - konkurs dla młodych filmowców

   TERRA DI TUTTI :: ZIEMIA DLA WSZYSTKICH

   Wraz z organizatorami włoskiego Festiwalu Filmowego Terra di Tutti (Ziemia dla wszystkich) zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu promującym nowe filmy dokumentalne, animacje i dramaty społeczne o tematyce rozwojowej, które odbędzie się 11-14.10.2012 w Bolonii.

    

   Organizatorzy zapraszają też do zgłaszania na Festiwal Terra di Tutti produkcji o następującej tematyce:

   • walka z ubóstwem

   • zasoby naturalne, waloryzacja i ochrona

   • woda jako wspólne bogactwo

   • suwerenność żywnościowa, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne i Sprawiedliwy Handel

   • zrównoważona energia, energia odnawialna, dostęp do energii

   • migracja a zrównoważony rozwój, handel ludźmi

   • dostęp do opieki zdrowotnej, zapobieganie i zwalczanie AIDS.

    

       Nadesłane prace powinny poruszyć problem kwestii społecznych związanymi z globalizacją i rozwojem oraz zwrócić uwagę na co najmniej jeden z następujących tematów:

   • płeć i rozwój

   • aktywne obywatelstwo i rozwój

   • prawa człowieka i demokracja

   • praca i globalizacja

   • ochrona środowiska

   • prawa młodzieży i dzieci

   • wojna, terroryzm i przemoc

   • rola mediów i informacji w i o krajach Południa.

   Ważne jest to aby prace powstały po 1.1.2009 a ich długość to max. 60 min. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Każdy, bez względu na wiek, narodowość oraz zawód, może wysłać swoje prace (max. 3) w terminie do 30.6.2012. Aby potwierdzić udział w Festiwalu oraz zgłosić swoje uczestnictwo należy do 10.6.2012 zarejestrować się na głównej stronie Terra di Tutti: www.terradituttifilmfestival.org. Koniecznym warunkiem jest wypełnienie formularza subskrypcji dla każdej przedstawionej pracy.   Regulamin po angielsku:

   www.terradituttifilmfestival.org/wp-content/uploads/2010/04/TTFF_12_regolamento_en3.pdf

    

   Festiwal oferuje wsparcie na produkcję audiowizualną i / lub zakup materiałów, który jest równy wartości 1 000 euro, do podziału pomiędzy dwoma najlepszymi pracami:

   1) Nagroda dla Najlepszej Produkcji Włoskiej, wybranej przez jury Festiwalu

   2) Nagroda dla Najlepszej Produkcji Zagranicznej, wybranej przez Radę Cudzoziemców i Bezpaństwowców Bolonii.

       Jest też Nagroda Specjalna imienia Benedykta Senni o wartości 500 euro, która zostanie przyznawane dla filmu, który dotyczy zagadnień związanych z głównymi tematami zrównoważonego rozwoju i transferu technologii. Preferowane będą produkcje związane z Afryką.

   Wręczanie nagród odbędzie się podczas ostatniej nocy Festiwalu.

   Prace należy nadsyłać na płytach DVD w dwóch kopiach na jeden z podanych poniżej adresów:   Mrs. Stefania Piccinelli

   GVC – Gruppo di Volontariato Civile Onlus

   Via dell’Osservanza 35/2 – 40136 Bologna (Italy)   Mr. Jonathan Ferramola

   COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti

   Via Lombardia, 36 – 40139 Bologna (Italy)    

   Z tej, jak i z wcześniejszych edycji festiwalu Terra di Tutti zostaną wybrane filmy dotyczące lasów, gospodarki drzewnej, przemysłu papierniczego i konsumpcji tych dóbr. Po przetłumaczeniu na polski zostaną one zaprezentowane podczas trzydniowego festiwalu filmów dokumentalnych poświęconych problematyce lasów w świecie. Festiwal zostanie zorganizowany przez Polską Zieloną Sieć w ramach międzynarodowego projektu „Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Festiwal ma się odbyć w Warszawie w drugim kwartale 2013. Szczegóły podamy na stronie www.ekonsument.pl/lasy w późniejszym czasie.

   Analogiczne festiwale „leśne” odbędą się w Rumunii, Hiszpanii i na Malcie.

    

   Szukajcie inspiracji w naszej filmotece! Zachęcamy do obejrzenia My kupujemy, kto płaci? (praca i globalizacja),  Wielki skandal i Zatruty ogień (zasoby naturalne), Droga czerwonej lodówki i Punam (prawa młodzieży i dzieci) oraz wielu innych, które doskonale wprowadzą was w tematykę festiwalu.