• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Wy pytacie - my odpowiadamy!

   Aby ułatwić realizację projektu w szkołach zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przesyłane przez uczniów i nauczycieli. Listę pytań i odpowiedzi będziemy na bieżąco aktualizowali.

    

   Pytanie 1: Co mają robić w programie uczniowie i uczennice?

    

   Głównym działaniem, do którego zapraszamy uczniów uczennice jest założenie szkolnego klubu filmowego, w którym młodzież samodzielnie organizuje projekcje filmów dla swoich rówieśników i dyskutuje na temat przedstawianych obrazów. Kluby otrzymają od nas specjalne wsparcie - warsztaty, dodatkowe materiały pomagające pracować nad tematyką ale również promujące i organizujące działalność klubu. Kluby mają możliwość bezpłatnego wypożyczania filmów dokumentalnych z naszej wypożyczalni.

    

   Pytanie 2: W regulaminie programu zapisany jest obowiązek poprowadzenia 20 godzin zajęć na podstawie filmów. Czy wszystkie te zajęcia muszę poprowadzić sam(a)?

    

   Odpowiedź: Zajęcia mogą prowadzić również inni nauczyciele. W regulaminie i zasadach współpracy określamy tylko minimalną ilość zajęć, których przeprowadzenie w klubach założyliśmy. Zachęcamy więc do tego, aby prowadzić jak najwięcej zajęć i dzielić się otrzymanymi materiałami z innymi nauczycielami ze szkoły. Liczba 20 to minimalna liczba zajęć, która powinna się odbyć w klubie niezależnie od tego, czy prowadzi je jeden czy kilku nauczycieli. Na stronie internetowej można znaleźć prezentację PowerPoint, która ułatwi przekazanie innym nauczycielom informacji zdobytych na szkoleniu wprowadzającym.

    

   Pytanie 3: Czy nauczyciele, którzy nie byli na szkoleniu, ale będą prowadzili zajęcia z filmami, otrzymają stosowne zaświadczenie?

   Odpowiedź: Automatycznie zaświadczenie o udziale w programie otrzymują nauczyciele zgłoszeni przez formularz zgłoszeniowy jako koordynatorzy lub osoby wspierające realizację działań w szkole.

   Jeśli inni nauczyciele chcieliby otrzymać zaświadczenie to jest to możliwe pod warunkiem wpisania imienia i nazwiska tej osoby do końcowego sprawozdania (wysłanego na odpowiednim formularzu) wraz z informacją, ile zajęć przeprowadził każdy z tych nauczycieli.

    

   Pytanie 4: Czy w klubie należy obejrzeć wszystkie filmy proponowane przez CEO?

   Odpowiedź: Nie ma konieczności obejrzenia wszystkich filmów. Można wybrać filmy z tematyki którą wybrali zgodnie ze swoimi zainteresowaniami uczniowie, lub tematykę która pasuje do profilu przedmiotu którego uczy nauczyciel opiekun klubu. Możecie również użyć naszego kalendarza projektu i oglądać filmy związane z zaznaczonymi wydarzeniami i świętami. Rozumiemy to, że niektórzy nauczyciele mogą nie czuć się dobrze w jakiejś tematyce i związku z tym wybiorą zestaw filmów, z którymi czują się komfortowo.

    

   Pytanie 5: Czy zajęcia muszą odbywać się w czasie lekcji czy podczas zajęć pozalekcyjnych?

   Odpowiedź: w tegorocznej edycji programu stawiamy na pracę w formie klubów filmowych ze stałą grupą uczniów i uczennic, którzy dzięki pracy z filmem pogłębiają swoją wiedzę na tematy poruszane w filmach. Jeśli jednak możecie prowadzić takie zajęcia z jedną klasą w czasie zajęć lekcyjnych to taka forma tez jest dopuszczalna.

    

    

   Pytanie 6: Czy program jest tylko dla istniejących już klubów filmowych? 

   Odpowiedź: Nie, program jest otwarty także dla szkół które dopiero wspólnie z nami chcą zacząć prace w ramach klubu filmowego. Wiemy, że w wielu z Państwa szkół od dawna działają już kluby filmowe i cieszy nas, że chcą się one włączyć w program. Najważniejsze jest dla nas by w czasie pracy klubu oglądać filmy z naszej wypożyczalni i dyskutować na tematy globalne związane z filmem.

    

   Pytanie 7: Jakie działania mogą realizować uczniowie?

   Odpowiedź: Zależy nam na tym, aby uczniowie angażowali się w działania związane z tematyką filmu. Wydaje nam się, że jest to najlepszy sposób na to, aby uświadomić sobie nasz wpływ na świat wokół nas i zmieniać postawy wobec niego. Po każdych zajęciach proponujemy mini-działania, np. sprawdzenie pochodzenia własnych ubrań, przekazanie zdobytych informacji rodzinie lub koleżankom i kolegom.

   .

   Pytanie 8: Jak wygląda sprawozdanie? Kiedy ukaże się na stronie?

   Odpowiedź: Formularz sprawozdania zostanie opublikowany na stronie internetowej programu Jeden Świat – kluby filmowe do końca października 2011. Wypełniony formularz należy przesłać mailem, na adres: marta.sykut[at]ceo.org[dot]pl do 11 czerwca 2012 roku.

    

    

   Pytanie 9: Kto powinien pisać relacje z działań klubu?

   Odpowiedź: Zachęcamy do przekazywania nam relacji z działań prowadzonych w klubie na bieżąco. Będziemy je umieszczali w dziale „Wieści z  klubów” na stronie programu Jeden Świat kluby filmowe. Autorem relacji nie musi być nauczyciel. Można również poprosić o to uczniów. Relacje należy przesyłać na adres: jedenswiat[at]ceo.org[dot]pl.

    

    

   Pytanie 10: Czy możemy pokazywać filmy poza klubem/szkołą?

   Odpowiedź: Zgodnie z zapisami licencji na pokazywanie filmów zakupionymi przez CEO na potrzeby programu Jeden Świat - kluby filmowe oraz Patrz i zmieniaj można je wykorzystywać w szkole do organizowania niekomercyjnych (nie biletowanych) pokazów o charakterze edukacyjnym. Oznacza to, że nie ma możliwości organizowania pokazów filmów poza szkołami np. w domach kultury. Nie można również organizować pokazów biletowanych, np. w celu zbiórki środków na działalność samorządu uczniowskiego.

    

   Po przeczytaniu tych pytań wciąż masz jakieś pytania? Nie wahaj się i pisz do nas.