• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Koduj z Klasą

   Opis programu Koduj z Klasą

   Kilka słów o programie

   Celem Koduj z Klasą jest popularyzacja programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Koduj z Klasą pokazujemy, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza.

   Nauka programowania uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań. Koduj z Klasą udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia. W Koduj z Klasą przełamujemy stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji. Pokazujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne, wykorzystanie gier do nauki, a także jak uczy się programowania na świecie. Podpowiemy uczestnikom, jak rozwijać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z ogólnodostępnych źródeł oraz jak włączyć się w światowe wydarzenia promujace kodowanie (Europejski Tydzień Kodowania, Godzina Kodowania).

   Obecna edycja Koduj z Klasą trwa do grudnia 2015 roku.

   Do kogo kierujemy nasze działania?
   Do udziału w Koduj z Klasą zapraszamy pedagogów uczących w szkołach podstawowych oraz nauczycieli pracujących z młodzieżą w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności w szkołach technicznych i zawodowych oraz wszystkich uczniów ww. szkół. Chcielibyśmy, żeby program spotkał się z zainteresowaniem szerokiego grona pedagogicznego, więc poza nauczycielami informatyki do udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby podjąć wyzwanie i przekazać zdobytą wiedzę swoim podopiecznym.

   Co oferujemy uczestnikom programu?

   Wszystkim zgłoszonym do programu nauczycielom zapewniamy kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

   • dwudniowe, bezpłatne szkolenie z podstaw programowania w języku Scratch (dla nauczycieli szkół podstawowych) i Python (dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych). Szkolenia odbędą się we wrześniu i w październiku w wybranych miastach na terenie całej Polski. Uczestnikom zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz materiały. Dojazd na szkolenie należy pokryć we własnym zakresie. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników programu:
   • pakiet gotowych scenariuszy zajęć z podstaw programowania w języku Scratch/Python. Nauczyciele zobowiązują się do przeprowadzenia z uczniami zajęć na podstawie otrzymanego zestawu scenariuszy;
   • dodatkowe materiały szkoleniowe i samouczki z innych języków programowania. W programu przygotujemy kolejne zestawy scenariuszy zajęć, do wykorzystania w dalszej pracy z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli oddajemy materiały do 4 języków programowania: Scratch, Kodu, Python i Java.
   • wsparcie metodyczne i merytoryczne przez cały czas trwania programu. Zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Zespołem programu oraz ekspertami;
   • możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów na zajęcia z nauczycielami z całej Polski. Zapewniamy dostęp do forum przygotowanego specjalnie dla uczestników;
   • sposobność korzystania ze strony internetowej oraz profilu facebookowego programu. Zamieszczamy tam aktualności i dodatkowe materiały edukacyjne związane z programowaniem;
   • nieodpłatny udziału w konferencji podsumowującej program i upowszechniającej wypracowane w nim know-how. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w połowie grudnia 2014 roku.

   Czego oczekujemy od uczestników?

   Przeszkoleni nauczyciele będą mieli za zadanie przeprowadzenie cyklu zajęć z programowania (8 spotkań po 90 minut) według wytycznych zawartych w przygotowanych dla nich scenariuszach zajęć. Spotkania z uczniami powinny odbywać się w grupach liczących od 6 do 24 osób - szczegóły pozostawiamy do decyzji szkół i nauczycieli. Zachęcamy, aby nie były to tylko zajęcia dodatkowe - warto wdrażać elementy programowania w tryb nauczania przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie rekomendujemy, aby każdy ze zgłoszonych nauczycieli (optymalne rozwiązanie to dwóch pedagogów z jednej szkoły) zrealizował cykl zajęć z uczniami.

   Dlaczego warto się zaangażować?

   Uczenie programowania wpisuje się w strategiczne cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego Polski, z drugiej strony badania PISA 2012 wskazują, że polscy uczniowie słabo wypadają w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputerów (przeciętny uczeń zdobył 481 pkt wobec 500 pkt. średnio w OECD). Polska młodzież gorzej od nastolatków z innych krajów radzi sobie z rozwiązywaniem zadań matematycznych wykorzystujących TIK oraz z czytaniem tekstów i wyszukiwaniem informacji w sieci. Jednocześnie z roku na rok badania rynku pracy wskazują, że pracownicy branży IT są w czołówce najbardziej poszukiwanych profesji. Jak zmienić ten trend? Co zrobić, żeby młodzi ludzie przekonali się do programowania?

   Należy działać komplementarnie. Co to znaczy? Coraz więcej szkół inwestuje w nowoczesny sprzęt IT, jednak to nie wystarczy. Ważne są umiejętności i przekonanie młodzieży i dzieci, a także, czuwających nad ich edukacją, dorosłych że równie istotne jest uczenie obsługi nowoczesnego sprzętu. Kształcenie w zakresie programowania i możliwości technologiczne szkół powinny iść w parze. Dzięki temu młodzi ludzie nauczą się wykorzystywać nowoczesne technologie w sposób optymalny - przydatny nie tylko w życiu prywatnym, ale przede wszystkim w przyszłej działalności zawodowej. Stworzenie takich możliwości stawia sobie za cel Centrum Edukacji Obywatelskiej.

   Dlaczego programowanie?

   Wierzymy, że programowanie nie tylko daje większe możliwości rozwoju intelektualnego i zawodowego, ale przede wszystkim, ma znaczenie dla rozwoju społecznego. Nowe technologie zagościły już na dobre w wielu inicjatywach zmierzających do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i, mądrze wykorzystywane, będą budowały jego potencjał. Warto zatem uczyć czegoś, co dostarcza nowych bodźców i umiejętności, a jednocześnie rozwija młodych ludzi dając im narzędzie wpływu na otaczający ich świat.

   Dlaczego Scratch i Python?

   Wybór był podyktowany chęcią optymalnego dostosowania języka programowania do oczekiwań i predyspozycji uczniów oraz do możliwości sprzętowych szkół. Zdecydowaliśmy się na wybór języków Scratch i Python, ponieważ oba spełniają ww. kryteria.
   Opracowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) Scratch to wizualny język programowania dla najmłodszych. Cechą, która go wyróżnia jest brak konieczności pisania kodu komputerowego - elementami składni tego języka nie są komendy pisane, a wizualne elementy - „klocki” kodu, które należy ze sobą połączyć. Język Scratch, co jest istotne w przypadku uczenia dzieci, pozwala bardzo szybko osiągać efekty programowania - już jeden pojedynczy klocek można „wykonać” (co jest niecodzienną cechą na tle innych języków programowania). Ponadto do uruchomienia środowiska języka Scratch nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych programów - wystarczy działająca przeglądarka internetowa, pracująca na komputerze z dowolnym systemem operacyjnym. Dodatkowo dzieci mogą założyć konto umożliwiające zapisywanie projektów w „chmurze”, dzięki czemu mają łatwy dostęp do swojej pracy również poza szkołą i mogą podzielić się efektami swojej aktywności, np. z rodzicami.

   Natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy kurs w ramach języka Python. Twórcy zaprojektowali go tak, aby był zrozumiały dla początkujących programistów, a z drugiej strony stanowił pełnowartościowy język programowania pozwalający na tworzenie aplikacji na systemy operacyjne Windows czy Linux. Przystępność Pythona polega na rezygnacji z nadmiarowych znaków w kodzie (np. kończących linię kodu), braku konieczności deklarowania zmiennych czy wymuszoną na użytkowniku konieczność odpowiedniego formatowania kodu tak, aby był dla innych czytelniejszy. Python jest również językiem posiadającym olbrzymie wsparcie edukacyjne - w internecie znaleźć można wiele ciekawych projektów opartych o ten język.

   Nie poprzestaliśmy na Scratchu i Pythonie - dodatkowo przygotowaliśmy materiały edukacyjne poświęcone programowaniu w językach takich, jak: Kodu, HTML5, Java, PHP. Wersję elektroniczną samouczków udostępnimy w Materiałach, natomiast uczestnicy szkoleń otrzymają je również w wersji papierowej.

   Jak dołączyć do programu?

   Uruchomiliśmy rekrutację do programu Koduj z Klasą - aby się zgłosić należy wypełnić dostępny tutaj formularz rekrutacyjny online. Rekrutacja do programu potrwa do końca sierpnia 2015 roku. Po zakończeniu naboru każda ze zgłoszonych osób otrzyma informację o wyniku rekrutacji.
   W zakładce O programie znajdują się szczegółowe informacje na temat Koduj z Klasą, w tym jego Regulamin i Harmonogram.
   Zapraszamy do aktywnego śledzenia naszej strony internetowej, forum oraz naszego profilu facebookowego!

   Współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji program Koduj z Klasą jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

   W razie pytań jesteśmy do dyspozycji,

   Zespół programu Koduj z Klasą (więcej o nas w zakładce Kontakt).