• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Zasady festiwalu "Wirtualny Elementarz"

   1. Festiwal odbędzie się 18 grudnia w godzinach 10.00-13.00

   2. Pytania konkursowe dotyczyć będą biografii i twórczości Janusza Korczaka.

   3. Uczestnicy proszeni są w  o uwagę i aktywność na stronie Festiwalu przez czas jego trwania.

   4. Do festiwalu zgłaszać mogą się zarówno uczestnicy programu „Elementarz Korczaka” i „Dobrzy ludzie w czasach zła”, jak i zespoły szkolne spoza programów Centrum Edukacji Obywatelskiej.

   5. W zabawie mogą wziąć udział zarówno pojedynczy uczniowie jak i zespoły młodzieżowe.  W festiwalu może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły, ale zespoły rozwiązujące zadania mogą liczyć nie więcej niż 5 osób. W  czasie Festiwalu wszyscy uczestnicy powinni mieć dostęp do komputerów z Internetem.

   6. Na stronie o ustalonych w programie festiwalu godzinach pojawiać się będą kolejno nowe zadania do wykonania.

   7. Zadania opracowane są w formie formularzy, które po wypełnieniu zostaną automatycznie przesłane do Organizatorów festiwalu.  W każdym formularzu zadaniowym trzeba podać swoje imię, nazwisko, adres mailowy, nazwę i adres szkoły.

   8. Do rozwiązania jest 7 zadań. Odpowiedzi na pytania szukajcie najpierw w swojej pamięci, dopiero później zajrzyjcie do Internetu!

   9. Czas na rozwiązanie poszczególnych zadań wynosi od 15 do 20 minut (dokładny czas na rozwiązanie zadania będzie podany w jego opisie).

   10. Przez cały czas trwania Festiwalu do wykonania jest zadanie dodatkowe, które polega na narysowaniu plakatu kampanii społecznej. Temat zadania zostanie podany wraz z rozpoczęciem festiwalu.

   Efekty prac dodatkowych należy przesłać na adres: malgorzata.leszko[at]ceo.org[dot]pl. Filmy zostaną upublicznione na stronie feena facebooku.

   Nagrodzone zostaną wszystkie zespoły, które nadeślą plakaty. 

   11. Wyniki zadań oraz imiona i nazwiska osób, które najszybciej wykonają je poprawnie, zostaną opublikowane na stronie Festiwalu po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązania.

   12. Dla zwycięzców przewidzieliśmy drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które przesłane zostaną na adres szkoły po zakończeniu festiwalu.

   13. Nauczyciel - opiekun grupy biorącej udział w festiwalu otrzyma pisemne potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

    

   Pytania dotyczące udziału w festiwalu można kierować na adres malgorzata.leszko[at]ceo.org[dot]pl.