• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Jak pracować metodą projektu?

   Wstęp

   Jedną z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji jest projekt, czyli samodzielna praca uczniów – indywidualna lub zespołowa – nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś pracuje się przecież od projektu do projektu.

   Projekt pod tytułem „Rzeka” może być semestralnym lub całorocznym zadaniem dla klasy w gimnazjum czy liceum, realizowanym przez jednego lub kilku nauczycieli. Na biologii uczniowie badają faunę i florę rzeki, która przepływa przez ich miejscowość, prowadzą obserwacje (jak zmienia się zanieczyszczenie wody i od czego to zależy). Na geografii analizują składniki dna i linii brzegowej, opisują znaczenie rzeki dla ekosystemu i gospodarki regionu. Na historii sięgają do archiwów miejskich, badają dzieje terenów nadrzecznych, konflikty własnościowe. Opisują, jak rzeka służyła rozwojowi miasta, analizują, kto i za co organizował przeprawy i mosty, opisują bitwy, które toczyły się nad rzeką. Właściwie prawie każdy projekt może być międzyprzedmiotowy, ale zwykle łatwiej go przeprowadzić „w pojedynkę”.

    

   Tematy projektów. A jeżeli nie ma rzeki? Cóż, może jest góra? Las? Ruiny karczmy lub fabryki? Stara bożnica czy cerkiew? Cmentarz? Można też zrobić projekt o zakładaniu własnej firmy, o bankach i kredytach. O starożytnym teatrze greckim, o początkach filmu, o historii komiksu. Na matematyce można realizować projekt „Największe budowle świata” i obliczać ich objętość (to wcale nie jest łatwe) albo projekt „Ruch drogowy w naszym mieście”, którego efektem będzie mapa natężenia ruchu samochodów na wybranych skrzyżowaniach w zależności od pory dania, a może nawet propozycje usprawnienia pracy sygnalizacji świetlnej.

    

   To wszystko wymaga określenia celów (co badamy, co robimy i po co?) oraz podziału na kilkuosobowe zespoły. Uczniowie muszą zaplanować etapy pracy – zbieranie informacji (obserwacja, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami i mieszkańcami), opracowanie informacji, przygotowanie prezentacji – oraz sprawiedliwie podzielić się pracą. Warto też przewidzieć tzw. punkty kontrolne, kiedy uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają, czy praca toczy się zgodnie z planem.

    

   Rolą nauczyciela z klasą jest inspirowanie i nadzorowanie uczniów, reagowanie, gdy spada motywacja, pojawiają się konflikty w zespole. Gdy projekt jest realizowany równocześnie przez kilka zespołów, muszą oni uzgodnić zasady pracy tak, by uczniowie co jakiś czas wymieniali się informacjami, a na koniec przygotowali wspólną prezentację (np. podczas święta szkoły). Na taką prezentację warto zaprosić społeczność lokalną, uczniów z innych szkół, władze gminy i media. Oczywiście, warto również „powiesić ją w internecie” (np. na stronie szkoły czy Centrum Edukacji Obywatelskiej).

    

   Komputery w projekcie. Trudno dziś sobie właściwie wyobrazić projekt edukacyjny realizowany bez pomocy komputera i internetu. Dostępnych jest wiele programów i narzędzi, które ułatwiają pracę na wszystkich etapach – wyszukiwanie i gromadzenie danych, sporządzanie tabel i wykresów, pisanie i redagowanie tekstu, montowanie filmów, obróbka zdjęć i dźwięku, przygotowanie prezentacji multimedialnej itd. Nie oznacza to, że należy ograniczać się do internetu jako źródła wiedzy – wręcz przeciwnie, projekt może być okazją do zaprzyjaźnienia się uczniów z książkami – encyklopediami słownikami, albumami, monografiami tematu... Uczniowie powinni też samodzielnie zbierać informacje o świecie (np. robić wywiady ze świadkami badanych wydarzeń), a gdy to możliwe – nawiązać kontakty z ekspertami w danej dziedzinie (choćby drogą e-mailową).

    

   Komputer wykorzystany w realizacji projektu ułatwia zrozumienie i zapamiętanie. Co mnie zaskoczyło? To, że niewielkim wysiłkiem mogą urozmaicić swoje lekcje. Odkryłam też nową fantastyczną drogę komunikacji z uczniami – mailową...

   Dorota Ogaza, nauczycielka wos, Gimnazjum nr 4 w Katowicach

    

   Spis treści
   Wstęp
   I. Królowa metod na literę p
   II. Projekt w czterech krokach
   III. Jak pracuje zespół?
   IV. Przykłady

   Polecamy

    Projekt dla każdego

    Uczyć się robiąc, czyli jak pracować metodą projektów

   Materiały pomocnicze

    Jak pracować metodą projektów?

    Kwestionariusz dla uczniów

    

    

   Poprzednia Następna